broj: 2/1898        pdf (7,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
Priobćio Jos. Kozarac, kr. državni nadšumar.
Kasni (pozni) hrast (Quercus pedunculata var. tardissima, Simonkai).     PDF    TXT 41
Piše Mijo Krišković, kot. šumar.
Nješto o voćarstvu kod imovnih obćina.     PDF    TXT 53
Razpravlja Jos. Kozarac, kr. nadšumar
Razmatranje vrhu jesenskih (1897.) prodaja posavskih hrastika.     PDF    TXT 64
 
Osobne viesti:
     
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
† Milan Durst. — Imenovanje.     PDF    TXT 71
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove od 2. listopada 1897. broj 43.328. glede dopitanja mi ovine i pogrebnine udovam kr. šum. vježbenika. — Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 13. siečnja 1898. br. 90.991. ex 1897., kojom se temeljem §. 16. zakona o lovu skraćuje za zeceve lovostaja     PDF    TXT 73
 
Književne objave:
     
Der höhere forstliche Unterricht mit besonderer Berüchsichtigung seines gegenwärtigen Zustandes in Preussen. — Die Rentabilität der Forstwirtschaft. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1898.     PDF    TXT 75
 
Različite viesti:
     
Magjarsko zemaljsko šumarsko družtvo.     PDF    TXT 78
Potvrda o uplaćenim prinosima podupirajućih članova, te o uplaćenoj članarini za vrieme od 15. travnja do 31. prosinca 1897.     PDF    TXT 79
Pripomoćnoj zakladi pristupili su u god. 1897. 81 Za gradnju šumarskoga doma i muzeja uplatili su do 25./1. 1898     PDF    TXT 81
Članovi pripomoćne zaklade do konca god. 1897.     PDF    TXT 81
Novi družtveni članovi     PDF    TXT 83
P. n. gg. članovom.     PDF    TXT 83
Zahvala     PDF    TXT 83
Dražba hrastovih stabala     PDF    TXT 84
Oglas dražbe stabala.     PDF    TXT 85

                UNDER CONSTRUCTION