broj: 2/1895        pdf (6,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=189502 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Ferdo Zikmundovsky, kr. odsječni savjetnik, zemalj. šumar. izvjestitelj, vitez reda Franje Josipa I. i t. d.     PDF    TXT 49
Piše Ličanin
Kako se proizvadja katran u Srbiji?     PDF    TXT 53
Šumska proizvodnja i trgovina     PDF    TXT 55
O reambulaciji medja     PDF    TXT 60
Piše Drag. pl. Šram, učitelj matematike u Križevcih
Osvrt na članak „Praktična uporaba trigonometrije     PDF    TXT 64
Piše Jos. pl. Aue šum. pristav i c. kr. poručnik u pričuvi.
Motrenje u naravi.     PDF    TXT 66
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Ovršno ućerivanje šum. odšteta, dosudjenih kr. državnom šum. eraru. — Dali se moraju biljegovati podnesci pravoužitnika na gospodarstvene urede imovnih obćina?     PDF    TXT 69
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.     PDF    TXT 70
 
Lovstvo:
     
Jeftina lovišta     PDF    TXT 70
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Bečko tržište. — Bačvarska gradja.— Siska. — Uspjeh dražbe stabala.     PDF    TXT 72
 
Različite viesti:
     
Nagrade za pošumljivanje Krasa. — Zastupnici hrv.-slav. šumar. družtva u izložbenom odboru za tisuć-godišnju zemalj. izložbu kraljevine Ugarske.     PDF    TXT 73
 
Sitnice:
     
Vulkanizirano drvo. — Šume austro-ugarske monarkije. — Proizvadjanje hrastove kore u Bosni. — Odakle je kestenj i orah? — Zimina ptica. — Pošumljivanje privatnih i zajedničkih šuma. — Život i smrt u životinjstvu i bilinstvu     PDF    TXT 73
Pitanja     PDF    TXT 77
Natječaji     PDF    TXT 78
Dražba hrastovih stabala i bukovine     PDF    TXT 79
Obznana.     PDF    TXT 79
Izpravak.     PDF    TXT 80
Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 80

                UNDER CONSTRUCTION