broj: 2/1892        pdf (10,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 53
Piše Ivan Partaš
II. O razvitku i stanju šumarske nauke i literature u Hrvatskoj.     PDF    TXT 59
Piše prof. Milan D. Obradović-Ličanin.
Šumarstvo u Srbiji.     PDF    TXT 71
Pravila prvog obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.     PDF    TXT 73
Piše prof. M. D. O.-Ličanin
Važnost pokrova tla za šumu i rast drveća.     PDF    TXT 77
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružnica kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od 22. pros. 1891. br. 44978. o kriomčarenju šumskih proizvoda, upravljena svim kr. županijskim oblastmi. — Odredba kr. župan. oblasti u Osieku od 1. rujna 1891. br. 6628. glede razdieljenja kamata od šumskih glavnica na pojedine ovlaštenike     PDF    TXT 80
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Dražba stabala kod otočke imovne obćine.     PDF    TXT 86
 
Lovstvo:
     
Poziv     PDF    TXT 87
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje     PDF    TXT 87
 
Sitnice:
     
Plemićko dobro Pleternica Velika. — Služenje breze i grabra. — Spada li bagrem u šumu? — Hajka na vukove. — Crveni mravi. — Otomanske šume u Europi. — Švedsko drvno tiesto. — „Le Bois" — Propadanje njemačkih šuma. — Internacionalni statistički kongres u Beču. — Divljač iz vlastelinstva grofa Bombellesa. — Kalifornijski šumski gorostasi. — Pantobiblion. — Drva iz englezke Kine. — Drvna trgovina u Belgiji. — Šumski požari u Rusiji i Francezkoj. — Zaštita ptica. — Austrijsko šumarstvo 1848.—1888. — Svietska izložba u Chicagu. — Visoka starost jednoga psa. — U zaštitu golubova listonoša. — Jato orlova. — Destrukcija guttapercha-stabala. — Kontrolni sati ili dobnjaci za lugare. — Nagrada za podignute gajića kraškog područja.     PDF    TXT 87
Dopisnica uredničtva:     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION