broj: 2/1889        pdf (6,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Piše šum. taksator Dušan Ilijć
Memorandum, upravljen na kr. velikoga župana županije ličko-krbavske, u pogledu unapredjivanja šuma otočke imovne obćine.     PDF    TXT 45
Pošumljivanje Alpa i Pireneja u Francuskoj     PDF    TXT 68
Državne šume u Norveškoj     PDF    TXT 77
Kava od žira     PDF    TXT 79
 
Družtvene viesti:
     
Sjednica upravljajućeg odbora. — Novi član utemeljitelj, — Stanje zaklada hrv.-slav. šumarskoga družtva koncem godine 1888. — Sudruzi ! Stvarajmo si jur zasnovanu pripomoćnu zakladu.     PDF    TXT 81
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Lovostaja u branjevinah.     PDF    TXT 83
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Izvoz dužica na Trst i Rieku. — Uspjeh dražbene prodaje hrastovih debala u šumah II. banske imovne obćine     PDF    TXT 83
 
Lovstvo:
     
Uspjeh lova u vlastelinstvu presvjetle gospodje grofice Norman-Ehrenfels u Valpovu tečajem godine 1888.     PDF    TXT 84
 
Osobne viesti:
     
Imenovanje. — Umro.     PDF    TXT 84
 
Sitnice:
     
Zanimiv zakup bukovog žira. — Zanimivo za lovce. — Kako se tvore račve ili rašlje na stabalju. — Polazak u kr. gospodarskom i šumarskom učilištu i u ratarnici u Križevcih tečajem školske godine 1888/9. — Boj s medvedom. — Ubio medjeda. — Gorostasna stabla u Francuzkoj. — Ubijanje životinja u Sibiriji. — Šumske reforme u Rusiji. — Pokušaj umorstva na lugaru. — Uredniku „Šumarskoga lista".     PDF    TXT 84
Dražba hrastovih stabala. — Oglas dražbe. — Potvrda o uplaćenih novčanih iznosih. — Izkaz članova družtva, koji članarinu za god. 1888. još duguju. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 89

                UNDER CONSTRUCTION