broj: 2/1888        pdf (8,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Sitnice:
     
Potvrda. — Stanje družtvene blagajne. — Pozor. — Objava glede zakašnjenja šum. lista. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 39
 
Članci
     
Ubaviest i poziv     PDF    TXT 41
Šumarska statistika kraljevine Česke     PDF    TXT 42
KESTERČANEK, Fran Žaver Xaver
Naši šumarski državni izpiti.     PDF    TXT 55
Rieč o stranih vrstih drveća.     PDF    TXT 58
Piše Vatroslav Rački
Tobolac pobiraka za šumare.     PDF    TXT 64
Neka se pojmovi bistre.     PDF    TXT 68
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Urbarska regulacija šumskih užitaka izmedju žiteljstva i vlastelinstva ima se obaviti ureda radi     PDF    TXT 72
 
Sa drvarskog tržišta:
     
Uspieh dražbene prodaje hrastovih stabala. — Prodaja drva u državnih šumah bivše vojne Krajine. — Prodaja drva. — Dražbena prodaja drva iz šuma otočke imovne obćine. — Prodaja hrastovih debala.     PDF    TXT 72
 
Lovstvo:
     
Uspieh lova god. 1887. u valpovačkom vlastelinstvu. — Množina ubijene grabežljive zvieradi za onu, za koju su uredovnim putem nagrade zatražene     PDF    TXT 73
 
Osobne viesti:
     
Promjene u autonomnoj šumarskoj upravi. — Imenovanje u kr. državnoj šum. upravi. — † Nesrećom postradao u šumi     PDF    TXT 74
 
Sitnice:
     
Natječaj za popunjenje izpražnjenih šumarskih mjesta.— Odgovor na pitanje, stavljeno u svezku VIII. i IX. od g. 1887. glede bukovine bez crvenog srca. — Odgovor na pitanje glede bukava s bielim srcem. — Mirovinska zaklada sbora lugara otočke imovne obćine. — Zaključni račun mirovinske zaklade službenika križevačke imovne obćine za god. 1887. — Novi zakon šumski u kraljevini Srbiji. — Jednu iz životinjskoga svieta. — Šimšir ili kavkazka palma. — Višji šumarski državni izpit u Budimpešti. — Pripitomljen jelen. — Žalostna statistika o stradalih žrtava. — Od kuda dobiva šumsko drveće dušik. — Kauri drvo. — Novi način strojarenja koža. — Poučnik Ćordašićev. — Viesti iz Dalmacije. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču     PDF    TXT 75
Glede družtvenih izkaznica. — Dopisnica uredničtva     PDF    TXT 84

                UNDER CONSTRUCTION