broj: 2/1886        pdf (9,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
P. n. gospodi članovom na ubaviest.     PDF    TXT 49
Razpravlja Josip Kozarac, kr. šumar
K pitanju pomladjivanja posavskih hrastika.     PDF    TXT 50
Piše M. Radošević, šumarnik
Još jedna o plodomjeru.     PDF    TXT 57
Piše Gustav Pauza, nadšumar
Nižji državni izpiti na lugarsko i šumarsko pomoćno osoblje.     PDF    TXT 60
Razpravlja J. Zezuljku, kr. šumar
K nacrtu osnove novog šumskog zakona.     PDF    TXT 61
O šuma u srezu ključkom i okrugu pirotskom u Srbiji.     PDF    TXT 63
Piše Josip Ettinger, kr. katastr. šumarski nadzornik.
Budućnost šuma zagrebačke gore.     pdf    TXT 74
Šumarsko-trgovačka razmatranja.     PDF    TXT 77
Društvena imovina sa 1. siečnjem 1886.     PDF    TXT 81
 
Družtvene viesti:
     
Molba — Sjednica upravljajućega odbora šumarskoga družtva. — Troškovi za brošuru. — Skroman upit. — Predstavka upravljajućega odbora vis. kr. zem. vladi, u predmetu izdanja zakona za uredjenje šumarske uprave urbarnih šumsko-imovnih obćina.     PDF    TXT 88
 
Trgovačke viesti:
     
Šumske prodaje. — „Le Bois". — Glavna skupština austro-ugarskog družtva šumskih producenta trgovaca i industrijalaca.     PDF    TXT 90
 
Naredbe i zakoni:
     
Novi zakon za kraš u Istri. — Nova naredba glede držanja koza.     PDF    TXT 92
 
Lovstvo:
     
Pošast zečeva. — Metilj. — Prijateljem lova. — Zvjerokradice i sloboda nošenja pušaka. — Sa lovišta grofa Bombellesa 93 -- 94 Knjižtvo: Hrvatski šumarski koledar za g. 1886. — Šumarstvo i pastirstvo. — Kalendar srbskih poljoprivrednika. — Gospodarski koledar za prostu god. 1886. — Gospodarski i trgovački opis šuma u Magjarskoj.     PDF    TXT 94
 
Šumsko-redarstvene viesti:
     
Barbarizam. — Žrtve službe. — Ustrieljen lugar.     PDF    TXT 95
 
Raznoliko:
     
Nižji državni izpiti za lugare. — Sacherov stroj za sadnju žira. — Šumarsko-gospodarska zemaljska izložba u Bukovini. — Škodljivost žira za marvu.     PDF    TXT 95
 
Natječaji i osobne viesti:
     
Natječaji. — Imenovanja i premještaji.     PDF    TXT 96
Dopisnica uredničtva: — Traži službu promjeniti.     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION