broj: 2/1885        pdf (9,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv i ubaviest     PDF    TXT 53
Paušal šumarskog osoblja.     PDF    TXT 54
Divljač i lov u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 57
Naputak za c. kr. lugare u Austriji.     PDF    TXT 62
Saobćuje taksator Dužan Ilijić.
Preustrojstvo magjarske šumarske akademije u Štavnici.     PDF    TXT 68
Saobćuje nadšumar Gj. Koča.
Imela (Viscum album L.).     PDF    TXT 71
Koja bi svojstva moralo šumarsko osoblje posjedovati?     PDF    TXT 78
 
Različite viesti:
     
Molba čitateljem „Šumarskog lista". — Znak vremena. — K pitanju organizacije šumarstva. — Hrvatska zemaljska izložba godine 1890. u Zagrebu. — Razdioba novaca unišlih za prodaju obćinske šume. — Ratarnice i lugarnice. — Hrvatski šumarski koledar za god. 1885. — Šumske prodaje (Nastavak II.). — U predmetu razprava o šumskih prekršajih. — O počinjenih šumskih kvarovih i njihovoj novčanoj vriednosti od postanka imovnih obćina do konca god. 1882. — K statistiki šumskih prekršaja kr. podžupanije zagrebačke god. 1884. — Ustrojenje novih krajiških fondova. — Evidencija zemljarine. — (K pošumljenju Krša u području podžupanije riečke. — K pošumljenju Krša u hrvatskom primorju. — K pošumljenju Krša okolice grada Trsta. — Grad Rieka i pošumljenje Kraša. — Osvrt na vrieme u g. 1884. — Šumarstvo grada Varaždina. — K šumarskim odnošajem u Bosnoj. — Lov na zvjerad u Bosnoj. — Potrošba divljači u Parizu. — Riedke lovine. — Internationalna izložba lova, ribolova i ptica. — Tamanenje ptica i moda. — O lovu Njegove prejasnosti kraljevića Rudolfa na medvjede u Grörgeny Szt. Imre. — Orlovo gnjezdo u Srbiji. — Prva hrvatska tvornica štapova. — Šumski državni izpiti u Budapešti. — Šumsko-gospodarska akademija u Moskvi. — Obćinski razsadnik u u Tiesnu u Dalmaciji. — Hrvatski priručni rječnik sveobćega znanja. — Ciene šumskog sjemena. — Ovogodišnji prirod šiške. — Hrastove biljke u trgovini. — Šumarska škola u Eulenbergu. — K lovu u Norvežkoj i Ruskoj. — Liek proti bjesnoći. — Novi šumski zakon. — češka šumarska škola u Pisku. — K šumarskoj statistiki Njemačke. — Kako ćeš sačuvati kestene (maruni)? — Proizvodnja t. z. švedskih žigica. — Poznavanje jestivih gljiva. — O konserviranju vinogradskog kolja kreosotom. — Nepripustnost kože. — Londonski tarac. — Nova klijala. — Nova vrst impregniranja. — Najveće gojilište čistih pasmina pasa. — Bačvarstvo u Italiji. — Šumski koledar za veljaču. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 85
Novom godinom pristupivši članovi     PDF    TXT 100

                UNDER CONSTRUCTION