broj: 2/1884        pdf (11,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
Poziv i ubaviest.     PDF    TXT 53
Zora sviće — bit će dana.     PDF    TXT 54
Kako da se dobavimo valjanih i stalnih lugarah.     PDF    TXT 55
Razmatranja jednoga lovca šumara.     PDF    TXT 60
Piše šumarnik Mijo Radošević.
Javor sa hrvatsko-švicarskoga kraja.     PDF    TXT 61
Po c. kr. šum. nadzorniku W. Gollu.
Pošumljenje krasa obzirom na radnje pošumljivanja u Kranjskoj god. 1883.     PDF    TXT 64
Pitanje o osposobljenju privatnih šumarah.     PDF    TXT 66
Postotak odpadka kod izradbe drva.     PDF    TXT 69
Lugarsko osoblje i dužnosti mu.     PDF    TXT 73
Pišu prof. Gustav Pexidr
Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.     PDF    TXT 75
Napisao Antun Tomić, c. kr. umir. šumarnik. Preveo J. K.
Dodatak razjašnjenju rationalne methode uredjivanja šumskog gospodarstva.     PDF    TXT 84
 
Književni listak
     
Von Gustav Kraft.
Beiträge zur Lehre von den Durchforstungen, Schlagstellungen und Lichtungshieben.     PDF    TXT 93
 
Različite viesti.
     
Sjednica upravlj. odbora. — Nova družtvena pravila. — Umro. — Odlikovanje. — Strani sviet o „Šum. listu". — Pitanja i odgovori. — Kako da se naši odnošaji lova poboljšaju. — Glavna skupština magjarskoga šum. družtva. — Prilozi šum. statistiki šum. prekršajah. — Hrvatski šumarski koledar 1884. — Promet grada Senja sa šumski mi proizvodi. — K organizaciji. — K organizaciji šumarstva u Srbiji. — Visoka škola za zemljotežtvo u Beču. — Navališe na lugara. — Darovi zooložkom muzeju. — Od kurjakah napadnut. — Promet dužica u Trstu i na Rieci, — Šumsko površje Austrije u razmjerju sa ukupnom produktivnom površinom. — Lovačke crtice iz Indije. — Promjena uredničtva „Težaka". — Prodaja šuma Valpovačke gospoštije. — Riedki bršljan. — Izvozna trgovina s drvi Austro-Ugarije u Podunavje g. 1883. — Šumarske radnje i štetočinci imovnih obćinah. — Talenje željeza u Bosni obzirom na šumarstvo. — Ogroman kurjak. — Umro. — Chilenzka salitra otrov zecevom. — Novi lovni zakon. — Francezko-njemačko i njemačko-francezka lovačka terminologija. — K statistici lova u Francezkoj. — Pitoma divokoza. — K tamanjenju zvjeradi u Norvežkoj. — Tarifa za drvo, na prugah južne željeznice. — Budite oprezni s puškom. — O gorivosti različitih goriva. — Kranjsko-primorsko šumarsko družtvo. — K proizvodnji borovog sprita. — Lovina i lovačko osoblje u Austriji. — Šume grada Zagreba g. 1883. — Ustreljen kod pobiranja suhare. — Posvetio članovom šum. družtva. — Hrvatska komercialna banka, odjel za robu. Nestašica gorivog drva u Osieku. — K rakolovu. — Ubio se. — K ugarskoj izložbi za g. 1885. — Austrijanski šumarski kongres za g. 1884. — K pošumljenju Krasa. — Nesreća. — Mirovinska zaklada šumarsko-upravnog osoblja imovnih obćinah. — Imenovanja. — Dopisnica uredničtva.     PDF    TXT 97

                UNDER CONSTRUCTION