broj: 2/1882        pdf (10,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
     
objelodanjuje Fran X. Kesterčanek
Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata,     PDF    TXT 57
napisao Ferd. Zikmundovsky, c. kr. nadzornik šumarstva za Dalmaciju
Spomenica o upravi i stanju imovnih obćina     PDF    TXT 67
priobćuje Dragutin Nanicini
Eucalyptus     PDF    TXT 77
napisao F. X. K.
Bit pitanja o rentabilitetu šumarstva. Po profesoru Bauru u Monakovu.     PDF    TXT 80
 
Različite viesti
     
Čemu to? — Šumarstvo u Srbiji. — Čudni pojavi. — Uprava nad šumskimi uredi u Fužinah i Belovaru. — Zvjerokradice ustrielili šumara. — Hajka u Vrbovcu i Rači. — K reorganizaciji šumarstva u nas. — Liep napredak naše književnosti. — Počasti našim članovom. — Rašeljkovina u Dalmaciji. — Stroj za gulenje vrbovog šiblja. — Artija iz čiste drvenine. — Družtvo na zaštitu lova u Ugarskoj. — Njemačko-česki šumarski leksikon. — Lovačke crtice. — Bagrem je otrovno drvo. — Magjarsko šumarsko družtvo. — Izvozna trgovina Austro-ugarske g. 1881. — Predavanja u ljetnom poljeću na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. — Sa visoke škole za šumarstvo u Beču. — Izvjestitelji glavne skupštine g. 1882. — Prezimovanje šljuka kod nas. — Matematika za šumare. — Rječnik tehnologičkoga nazivlja. — Srbska šumarska škola u Požarevcu. — Ne ima zime. — Žir kao materijal za žganičare. — Prodaja biljka iz velikoga državnoga razsadnika u Gorici. — K organizaciji šumarstva u Francezkoj. — Bagude i biljke. — Umro. — Nauk o sadjenju i gojenju šuma. — Hrvatsko družtvo na obranu lova. — Ilex aquafolium kupuje se. — Austro-ugarska obrtnička izložba u Trstu. — Koliko imade Njemačka šuma? — Opet bajka na kurjake. — Iz Bosne. — Šumarski državni izpiti. — Žesta iz pitomoga kestenja. — Imenovanja i družtvene viesti. — Potvrda prijetaka o uplaćenih družtvenih prinosili od 1. siečnja do konta veljače 1882. — Ovogodišnji državni izpiti za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva. — Dar našemu družtvu.     PDF    TXT 107

                UNDER CONSTRUCTION