broj: 2-3/1940        pdf (27,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ŠUMARSKA PROPAGANDA, POLITIKA, ZAKONODAVSTVO
     
Ing. A. Perušić
Iz naše šumarske politike.     PDF    TXT 57
 
UZGAJANJE ŠUMA. DENDROLOGIJA.
     
ing. J. Radišić
Quercus suber L.     PDF    TXT 111
 
ZAPISNICI ODBORSKIH SJEDNICA I SKUPŠTINA
     
Zapisnik VI. sjednice Upravnog odbora J. Š.U. održane 25. II. 1939. u Zagrebu .     PDF    TXT 168
Razmjera primitaka i izdataka J.Š.U., bilanca, stanje imovine i izvještaj nadzornog odbora .     PDF    TXT 176
 
PROMJENE U SLUŽBI I ODLIKOVANJA
     
Umirovljenja     PDF    TXT 191
 
b) strana
     
Ugrenović
Kontos: Uređivanje šuma.     PDF    TXT 191
Dr. M. Anić
Doc. L. Linde : Rusko - englesko -francusko-njemački tehnički riječnik za šumarske inženjere.     PDF    TXT 193
 
a) domaća
     
Prospekt hrvat. enciklopedije izašao     PDF    TXT 193
 
IZ KLUBA STUDENATA ŠUMARSTVA
     
Šumarsko plesno veče     PDF    TXT 196

                UNDER CONSTRUCTION