broj: 2-3/1896        pdf (12,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
Članci
     
P. n. gg. članovom     PDF    TXT 41
MÜLLER, Vilim
Uredjenje virovitičkih brdskih šuma Njegove jasnosti kneza Schaumburg-Lippea     PDF    TXT 42
Prevod s njemačkoga od prof. A. pl. Guttenberga
Zadaća i svrha uredjenje šuma u sadašnjosti.     PDF    TXT 62
Poslovanje kr. nadzorničtva za pošumljenje primorskog krasa u Senju oko pošumljenja kraških goljeti tečajem g. 1894     PDF    TXT 86
Odgovor na Müllerov na članak „Müllerov medjutimni prevršni sjek za gojitbu hrastika     PDF    TXT 96
 
Osobne viesti:
     
Imenovanja. — Umirovljeni. — Premješteni. — Dr. Vatroslav Darany. — Fritz Wachtl. — Umrli.     PDF    TXT 97
 
Zakoni i normativne naredbe:
     
Okružna naredba vis. kr. zemalj. vlade. — Okružnica kr. hrv.-slav. dalm. vlade odjela za unutarnje poslove.     PDF    TXT 100
 
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:
     
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo:     PDF    TXT 102
 
Različite viesti:
     
Naš lovski zakon prispodobljen sa zakonima drugih zemalja. — Oprostni banket. — Jednolična oznaka onih obličaka, koji rabe u znanosti kod mjerenja stabala (Holzmesakunde). — Inozemni šumari u našim šumama. — Lovačka crtica o šljukama     PDF    TXT 103
 
Sitnice:
     
O obirku ili škartu kod francezkih dužica.     PDF    TXT 114
Prodaja drva     PDF    TXT 116
Oglas dražbe.     PDF    TXT 119

                UNDER CONSTRUCTION