broj: 5-6/1999        pdf (23,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199905 and arb=1 order by id

B. Prpić
DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA     PDF    TXT     HR 180
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Hrašovec, B., Harapin, M. UDK 630* 450 + 453 (001)
Dijagnozno - prognozne metode i gradacije značajnijih štetnih kukaca u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 183
Figurić, M. UDK 630* 792 + 794 (001)
Prilog raspravi o koncepciji razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja     pdf    TXT     HR     EN 195
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630* 969
Sigurnost i zdravlje šumskih radnika - poticaj za njihovo unapređenje u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 201
Glavaš, M., Margaletić, J., Baltić, M., Vuković, M. UDK 630* 451
Štete od puhova u šumama Gorskoga kotara od 1972. do 1998. godine     pdf    TXT     HR     EN 211
Nodilo, M. UDK 630* 270 + 272
Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja     pdf    TXT     HR     EN 217
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Zelić, J., Benčić, P. UDK 630* 231 + 561 ((Quercus robur L.)
Pokus lokalnih populacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Požeškoj kotlini     pdf    TXT     HR     EN 227
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Šušnjar, M. UDK 630* 859
Normizacija šumskih drvnih proizvoda u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 241
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Jakovac, H.
Dani hrvatskoga šumarstva - prethodna obavijest     PDF    TXT 246
Hrašovec, B.
Od čega su oštećeni proljetni izbojci jelova podmladka u našim šumama?     PDF    TXT 249
Šimić, I.
Pripreme u zaštiti šuma od požara u Dalmaciji     PDF    TXT 250
Marušić, R.
Šumarstvo krša treba biti trajna briga države     PDF    TXT 251
 
OBLJETNICE
     
Klepac, Dušan
Profesor Dr. H. C. Jéan Pardé napunio 80 godina     PDF    TXT 253
 
PORTRETI
     
Frković, A.
Cvetko Štanfelj - šumarnik i likovni stvaratelj     PDF    TXT 254
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, Dušan
O. Aguirrre, H. Kramer, J. Jiménez: Istraž. strukture u jednom pokusu o prorjeđ. borovih šuma sjev. Meksika; J. Jimenez, O. Aguirre i H. Kramer: Sastojinska struktura u raznodobnoj, mješ. šumi bora, borovice i hrastova sjeveroist. Meksika; H. Kramer: Tri stoljeća njem.-franc. šumarskih odnosa s osvrtom na djelovanje J. Pardéa poslije II. svjetskog rata     PDF    TXT 256
Mikloš, I.
Monti e Boschi     PDF    TXT 258
Frković, A.
Vodič kroz lovišta     PDF    TXT 259
Božičević, S.
Napomena na osvrt dr. A. Pelivana     PDF    TXT 261
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Kajba, D.
Peti sastanak Euforgen Populus nigra mrež. plana     PDF    TXT 262
Ivanović, Ž.
Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma     PDF    TXT 263
Krpan, A., Šušnjar, M.
Ususret 33. međunarodnom simpoziju "Mehaniziranje šumskoga rada"     PDF    TXT 263
Prpić, B.
Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.     PDF    TXT 265
 
MEĐUNARODNA SURADNJA
     
Grubešić, M.
Stoljeće suradnje s bavarskim šumarima     PDF    TXT 268
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Presečan, M., Dergez, M.
HŠD ogranak Bjelovar, 2. red. skupština i stručna rasprava     PDF    TXT 272
Tolić, I.
Godišnja skupština HŠD ogranak Dalmacija-Split i terenski kolokvij     PDF    TXT 276
 
IN MEMORIAM
     
Krauthacker, H.
Dragutin Kondres, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 280
Živković, V.
Vlatka Böhm-Horvat, rođ. Čop, viši šum. tehn. (1931 - 1999)     PDF    TXT 280
Skoko, M.
Juraj Lipovšćak, dipl. inž. šum. (1916 - 1999)     PDF    TXT 281
Mrzljak, I.
Srećko Vanjković, dipl. inž. šum. (1910 - 1999)     PDF    TXT 282
Marman, Ž.
Zlatko Zupčić, dipl. inž. šum. (1950 - 1999)     PDF    TXT 284

                UNDER CONSTRUCTION