broj: 7-8/1997        pdf (32,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199707 and arb=1 order by id

 
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA
     
B. Prpić
Baranjske šume i Kopački rit     PDF    TXT     HR 341
Dvojbe oko zaštite prirodne baštine nisu prestale. Sada su glavni predmet rasprave baranjske šume i Kopački rit, odnosno prijedlog da se "Kopački rit" proglasi nacionalnim parkom. Nekadašnje Šumsko-lovno gazdinstvo "Jelen", s direkcijom u Beogradu, koje već više od 50 godina loše gospodari baranjskim nizinskim šumama, izborilo je neposredno prije mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja proglašenje područja kojim je "gazdovalo" nacionalnim parkom. Naslućuje se što ta smicalica znači za "Jelenovo" daljnje djelovanje i nastavak "gazdovanja" hrvatskim prostorom. Pretpostavljamo daje u okvirima nekakve srpske autonomije i dalje, na poznati način, trebalo "štititi" hrvatsku prirodnu baštinu.
Taj beogradski prijedlog je prihvaćen, očito dobronamjerno, od grupe osječkih biologa te od Razreda za prirodne znanosti HAZU.
Prijedlog "Jelena", s kojim sam osobno imao gorka iskustva na ondašnjem Ustavnom sudu (1986), najvjerojatnije je odobren zbog zataškavanja današnjeg stanja baranjskih nizinskih šuma, koje su dobrim dijelom posječene i neobnovljene, a mlade sastojine gotovo nenjegovane, što je zapravo u stručnom smislu katastrofa i odstupanje od hrvatskoga načina gospodarenja šumama, u smislu potrajnog održavanja prirodne šume.
Nisam, doduše, potpuno upoznat s današnjim stanjem preuzimanja baranjskih šuma koje je preuzelo Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o., ali se dobro zna kako je na nevjerojatno lukav i smišljen način, u proljeće ove godine, spriječena posjeta predstavnika Hrvatskoga šumarskog društva i Pokreta prijatelja prirode "Lijepa naša" baranjskim šumama, a čiji je posjet na naše upozorenje o devastiranju šuma, odobrio general Klein. Više puta se putovalo, i svaki puta je posjeta odgođena. Nije bilo pratnje, ili oni koji su nas trebali dočekati bili su spriječeni i sl.
Očita je, međutim, potreba ulaganja golemih sredstava u neobnovljene i zapuštene mlade sastojine. U baranjska šumska zemljišta potrebno je vratiti prirodnu i stabilnu nizinsku šumu, koja će značiti jedinu pravu zaštitu prirodne baštine. Ovaj posao zahtijeva veliki kadrovski potencijal i puno sredstava, što su danas u stanju obaviti samo "Hrvatske šume".
Osnivanje nacionalnoga parka ili neke druge uprave umjesto "Hrvatskih šuma" u tome prostoru nije prihvatljivo ni iz ekoloških, ni iz gospodarskih razloga, već dapače, obnova i njega baranjskih šuma, uključivši i uništene šumske sastojine u Parku prirode "Kopački rit" Jedino su pravo rješenje za očuvanje prirodne baštine toga prostora. Pri tome mislim na čitav šumski ekosustav tj. stanište, biljnu i životinjsku zajednicu, a što upornim radom mogu postići samo šumarski stručnjaci.
Prof. dr. sc. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 232.1 (001)
Upotrebljivost autoktonih listača pri pošumljavanju krša     pdf    TXT     HR     EN 343
Komlenović, N., Matković, N., Moćan, D., Rastovski, P. UDK 630* 48 (001)
Unos onečišćenja iz zraka u šumu bukve i jele (Abieti-fagetum "dinaricum") u predjelu Lividrage u zapadnoj Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 353
Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 + 569 (001)
Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara     pdf    TXT     HR     EN 361
Bojanin, S., Krpan, A. P. B. UDK 630* 369 + 379 (001)
Mogućnost tzv. visokoga i potpunog mehaniziranja sječe i izrade te mehaniziranja privlačenja drva u šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 371
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 381+ 383
Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta     pdf    TXT     HR     EN 383
Skoko, M. UDK 630* 902.1
Fran Žaver Kesterčanek, velikan hrvatskog šumarstva     pdf    TXT     HR     EN 391
 
STRUČNI ČLANCI
     
Markotić, M. UDK 630* 907.1 : 231
Istraživanja obnove šuma hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis) na otočju Brijuni     pdf    TXT     HR     EN 405
Pleše Ivan - Lukeža UDK 630* 469
Ekološka problematika Gorskog kotara     pdf    TXT     HR     EN 415
Šimić, I. UDK 630* 431 + 439
Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarene površine     pdf    TXT     HR     EN 425
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Prof. dr. sc. Kaštelan Macan, M.
Dopis iz Ministarstva razvitka i obnove (O daljnim prijedlozima proširenja Nacionalnih parkova)     PDF    TXT 430
Sikora, J.
Da li šumarstvo i u kojoj mjeri prijeti očuvanju prirodnih resursa     PDF    TXT 431
Getz, D.
Zašto sam protiv nacionalnog parka     PDF    TXT 432
Matezić, M.
Prilog raspravi o organizaciji šumarske službe u Hrvatskoj     PDF    TXT 433
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Frković, A.
2. Seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih zaštićenih predatora     PDF    TXT 434
Sikora, J.
U povodu 50-te obljetnice Međunarodne komisije za topolu     PDF    TXT 437
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
M. Matezić - Priče bez naslova     PDF    TXT 439
Piškorić, O.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.     PDF    TXT 440
Piškorić, O.
Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine     PDF    TXT 441
Piškorić, O.
Musik und Wald     PDF    TXT 442
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
30-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta     PDF    TXT 442
Jakovac, H.
50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
Dvije 75-te obljetnice u češkom šumarstvu     PDF    TXT 446
Piškorić, O.
150 godina Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 448
 
AKTUALNO
     
Getz, D.
Započeo je proces mirne reintegracije lovno-šumskog područja Baranje u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske     PDF    TXT 449
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj     PDF    TXT 453
Tomek, R.
U posjeti Sloveniji     PDF    TXT 455
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996)     PDF    TXT 457
Pavelić, D.
Ivica Vukić dipl. inž. šum. (1945-1997)     PDF    TXT 459
Djelatnici ŠHB
Drago Blažević dipl. inž. šum. (1963-1997)     PDF    TXT 460

                UNDER CONSTRUCTION