broj: 11-12/1996        pdf (21,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199611 and arb=1 order by id

B. Prpić
HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE     PDF    TXT     HR 452
Šumarstvo je danas u stanju prihvatiti brigu o svim šumovitim objektima zaštićene prirode u Hrvatskoj, a gospodarsko je stanje takvo da se to nameće kao logično riješenje. Po svojemu ustrojstvu i broju kadrova, šumarstvo danas vrlo uspješno gospodari s 42% površine Republike Hrvatske, odnosno s površinom koju zauzimaju šume i šumska zemljišta. U javnome poduzeću "Hrvatske šume" koje vodi brigu o 80% površina svih šuma u Hrvatskoj danas se gospodari prema načelu potrajnosti, u sastavu biljnoga i životinjskog svijeta šumskih ekosustava se teži raznolikosti, šume se pomlađuju prirodnim putem, a u 95% površine sastav šume je prirodan. Navedene značajke hrvatskih šuma zapadnoeuropske zemlje mogu samo poželjeti, pa nam u slučaju šumarstva ne mogu nikako poslužiti kao uzor. Naša struka održava hrvatske šume u prirodnoj ravnoteži već više od 150 godina. Hrvatske šume su danas najvrijedniji obnovljivi prirodni resurs u Hrvatskoj. Ovakav način gospodarenja šumama neprijeporan je doprinos šumarstva globalnoj zaštiti prirode. Unutar Javnoga poduzeća "Hrvatske šume" na 112.748 ha šume su trajno zaštićene, kako bi očuvale svoje tlo od erozije, zaštitile akumulacije pitke vode, poslužile znanstvenim istraživanjima i dr. Šumarska zaštitarska načela utkana su u Zakon o šumama koji se strogo provodi, te se pri tome jamči opstanak šume visoke ekološke kakvoće, ali i opća zaštita prirode šumovitoga prostora. Prijedlog u početku napisa kojim se predlaže kako bi šumarstvo preuzelo brigu o dijelu zaštite prirode, proizlazi iz poteškoća u kojima se nalazi zaštita prirodne baštine u Hrvatskoj. To je u svezi s prijedlogom Državne uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine Republike Hrvatske, upućenoga Saboru Republike Hrvatske kojim se traži proširenje granica nacionalnih parkova "Risnjak" i "Plitvička jezera". U prijedlogu proširenja navode se i gospodarske šume s očitom namjerom njihova komercijalnog korišćenja. Pregledom dijelova uredajnih elaborata šuma navedenih nacionalnih parkova, vidimo kako se u provedbi nije poštivalo načelo potrajnosti i biološke opterećenosti, što nije u skladu sa šumarskim načelima koja su potpuno u skladu s načelima zaštite prirode. S obzirom na današnje teško ekonomsko stanje u Hrvatskoj, teško je izdvojiti dovoljno sredstava za učinkovitu zaštitu prirode pa se posiže za dodatnim prihodima u šumi. Predlažemo da J. P "Hrvatske šume" preuzmu brigu o šumi u nacionalnim parkovima "Risnjak", "Plitvička jezera", "Paklenica", "Krka" i "Mljet", dakle onima gdje u površini parka prevladava šuma. Šumarstvo sa svojim fakultetom i institutom te brojnim kadrovima odgojenim kako bi uzgajali i štitili šume i održali ekološku ravnotežu i raznolikost (diverzitet) vrsta, sposobno je šume nacionalnih parkova održati na svjetskoj razini. Na kraju se posebno napominje kako u svim hrvatskim nacionalnim parkovima djeluju samo dva diplomirana inženjera šumarstva, dok J. P. "Hrvatske šume" zapošljavaju diplomirane biologe. Prof. dr. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.1 001
Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 455
Diminić, D. UDK 630* 443. 001
Gljiva Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton na borovima sjevernojadranskog područja     pdf    TXT     HR     EN 463
Pičman, D., Pentek, T. UDK 630* 383.001
Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica     pdf    TXT     HR     EN 469
Juretić, N., Mamula, D., Pleše, N. UDK 630* 444.001
Biljni virusi u tlu i vodi nekih šumskih ekosustava Hrvatske s pregledom virusa nađenih u šumskom i ukrasnom drveću     pdf    TXT     HR     EN 477
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ivanek, Vilim UDK 630* 114:182.001
Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća     pdf    TXT     HR     EN 487
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lneniček, Z. UDK 630* 641
Razvoj modela planskog sustava u JP "Hrvatske šume"     pdf    TXT     HR     EN 505
Getz, D. UDK 630* 156
Beljsko lovište jedno od najvrijednijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi     pdf    TXT     HR     EN 513
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Jesmo li na putu da potrošimo ideju o jedinstvenom gospodarenju šumama u Hrvatskoj?     PDF    TXT 517
 
ERRATA CORRIGE
     
U Šumarskom listu br. 5-6/96.     PDF    TXT 518
 
OBLJETNICE
     
Jakovac, H.
Proslava 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista     PDF    TXT 519
Frković, A.
Smotra lovnih dostignuća Hrvatskih šuma     PDF    TXT 525
Mandekić, D.
Poetizacija prirode     PDF    TXT 526
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
Hans-Jürgen Otto: WALDÖKOLOGIE     PDF    TXT 528
Piškorić, O.
Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.     PDF    TXT 529
Piškorić, O.
Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995     PDF    TXT 531
Frković, A.
Izričaj poštovanja Franu Žaveru Kesterčaneku     PDF    TXT 534
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Glavač, H.
Stav Njemačkog šumarskog društva glede certifikacije potrajnog gospodarenja šumama povodom 57. godišnje skupštine Njemačkog šumarskog društva u Berlinu 1996. (prijevod)     PDF    TXT 535
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Jakovac, H.
Milan Presečan, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 538
Rožić, Z.
Željko Mikić, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 539
Jakovac, H.
Herbert Krauthacker, dipl. inž. šum     PDF    TXT 539
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Lukić, N.
Marijan GRUBEŠIĆ     PDF    TXT 540
Jakovac, H.
Davorin KAJBA     PDF    TXT 541
Lukić, N.
Tono KRUŽIĆ     PDF    TXT 543
Lukić, N.
Vladimir KUŠAN     PDF    TXT 545
 
IN MEMORIAM
     
Marman, Ž.
Vladimir Dimitrijević     PDF    TXT 547
Emil Bohutinsky     PDF    TXT 547

                UNDER CONSTRUCTION