broj: 7-8/1996        pdf (20,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199607 and arb=1 order by id

B. Prpić
ŠUMARSKA ETIKA     PDF    TXT     HR 297
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I., Franjić, J., Samardžić, J., Samardžić, I. UDK 630*187.001(497.13)
Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. Quercetum frainetto-ceris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska)     pdf    TXT     HR     EN 299
Vrdoljak, Ž. UDK 630*272:226.001 (497.13)
Park šuma Marjan, razvoj, sadašnje stanje i smjernice za budući tretman     pdf    TXT     HR     EN 307
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Getz, D. UDK 630*151(497.13-Baranja)
Preliminarna istraživanja ekologije patke njorke. (Aythya nyroca), na području posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit" i ribnjaka "Podunavlje" u Baranji     pdf    TXT     HR     EN 319
Sažetak: Jedna od ugroženi/ih vrsta ptica Srednje Europe je patka njorka. Postepeno nestaje od druge polovice prošlog stoljeća. Danas se ulažu veliki napori kako bi se smanjio pad populacije, stoga su poduzeta brojna motrenja i istraživanja. U baranjskom podunavlju situacija je relativno zadovoljavajuća što su pokazala i naša preliminarna ispitivanja.Patka njorkaje redovita gnjezdarica u Kopačkom ritu i na Ribnjaku "Podunavlje". Na Ribnjaku je nađen najveći broj gnijezda 85,72. Gnijezda su nađena na tzv. "otocima", nanosima zemlje zaostale iz vremena gradnje ribnjaka i na "gredama " nekadašnjeg vardaraćkog rita. "Otoci" su obrasli karakterističnom ritsko-močvarnom vegetacijom iz razreda Phragmitetea Tx. etPrsg. 1942. (Rauš, 1985.). U poplavnom dijelu Kopačkog rita gnijezdi u adventivnom korijenju zakržljalih starih bijelih vrba, Salix alba označenih kao stabla habitusa "I" (Getz, 1974.), na visini od 75 - 220 cm. iznad tla. Masovno gnježđenje ustanovljeno je u drugoj i trećoj dekadi mjeseca lipnja, što je potvrđeno motrenjem i procijenom starosti pačića. U gnijezdima je nađeno od 2-19 jaja; 9 legla označili smo kao potpuna, a jedno je bilo u formiranju. U tri slučaja u leglu su nađena i jaja divljih pataka, A nas platyrhynchos. Motrene ženke imale su od 4 do 14 pačića.

Veličina populacije (Ribnjak i Kopački rit) procijenjena je na maksimalno 50 pari.Patka njorka je redovita selica. U zavičaj se vraća početkom mjeseca ožujka. Prvo opažanje, 5 6 p.nj orki zabilježeno je 08.03.1969. godine. Odlazi u mjesecu rujnu i listopadu. Zadnje opažanje patki njorki zabilježeno je 30.12.1981. godine, 8 ptica.
 
ERRATA CORRIGE
     
U Šum. listu br. 3-4/96.     PDF    TXT 326
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*175.272:181.2(497.13)
Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 327
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*231.48(497.13)
Problematika prirodne obnove hrastovih šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 335
Ivan Tolić UDK 630*231:242(497.13) Tolić, L:
Njegom do kvalitetne stabilne sastojine i drvne mase     pdf    TXT     HR     EN 339
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Mikloš, I.
ECOLOGIA, Madrid, 1995.     PDF    TXT 347
Mikloš, I.
Acta Facultatis Ecologiae Zvolen     PDF    TXT 348
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Mayer, B.
Kroz "Reagiranja" do bolje suradnje vodoprivrede i šumarstva     PDF    TXT 349
"Hrvatska vodoprivreda", Braun, M. i Milović, B.
Neargumentirano utvrđivanje osnovnog uzroka sušenja nizinskih šuma sjeverne Hrvatske)     PDF    TXT 349
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Gračan, J.
Očuvanje biološke raznolikosti plemenitih listača.     PDF    TXT 355
Komlenović, N.
Koordinacijski sastanak sa savjetovanjem po programu ICP- Forests Prag/Želiv     PDF    TXT 359
Komlenović, N.
12. godišnji sastanak predstavnika zemalja koje su uključene u program UN-ECE/EU ICP Forests     PDF    TXT 360
Gračan, J.
XI svjetski šumarski kongres     PDF    TXT 363
 
ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI
     
Vukelić, J.
Josip Dundović dipl. inž. šum     PDF    TXT 364
 
OBLJETNICE
     
Stojković, M.
Šumarsko društvo nakon 90 godina u Turopoljskom lugu     PDF    TXT 365
Frković, A.
510 godina Urbara grada Modruša     PDF    TXT 366
Böhm, Z.
70 godina inovacije     PDF    TXT 367
 
NOVI DOKTORI ZNANOSTI
     
Ivančević, V.
Ante TOMAŠEVIĆ     PDF    TXT 369
Jakovac, H.
Juro ČAVLOVIĆ     PDF    TXT 371
Prpić, B.
Vicko IVANČEVIĆ     PDF    TXT 372
Trinajstić, I.
Josip FRANJIĆ     PDF    TXT 374
Jakovac, H.
Ivan MARTINIĆ     PDF    TXT 375
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik sa 9. sjednice U. O. HŠD-a     PDF    TXT 377

                UNDER CONSTRUCTION