broj: 3-4/1996        pdf (28,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199603 and arb=1 order by id

B. Prpić
Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?     PDF    TXT     HR 88
Na stotoj godišnjoj skupštini Hrvatskoga šumarskog društva održanoj 24. travnja 1996., u njezinome stručnom dijelu, raspravljalo se o obnovi sastojina hrasta lužnjaka oštećenih propadanjem. Ovaj zanemareni stručni problem postao je danas vrlo aktualan. Zasigurno znamo kako zbog "umiranja šuma" propada više stabala nego li ih priraste. Uz hrast lužnjak, pojavi propadanja vrlo su izloženi hrast kitnjak i obična jela, dakle vrste drveća koje su u Hrvatskoj podjednako zanimljive i ekološki i komercijalno. U nekoliko sljedećih godina za očekivati je jače sušenje ovih vrsta. 30% njihovih stabala ima oštećenje krošnje preko 25%. Stanje poslije sušenja skupina i grupa stabala u našim hrasticima nalaže puno veće zanimanje šumarske struke. Zanemarimo li problem sanacija, kao što to činimo danas, on će u kratko vrijeme postati financijski neriješiv. Naše šume bit će prepune zakorovljenih progala, plješina i čistina u kojima je obnova prepuštena slučaju, dok će gubici u prirastu tehničkoga drva doseći više milijuna m3, a velike štete nastat će zbog nepravovremene sječe budućih sušaca. Još veće štete skrivene su u gubitku hrastovih sastojina, koje će u degradiranom staništu moći zamijeniti samo pionirske vrste drveća nizinskih šuma. U okvirima financijskih mogućnosti J. P. "Hrvatske šume" taj problem, ako ga zapustimo, neće biti riješiv. Znamo kakve su potrebe države u obnovi gradova i naselja uništenih ratom i kako će one trajati više godina, pa se ne očekuje znatna financijska pomoć izvan šumarstva. Ako prije započnemo s obnovom, rezultati će biti veći, i financijski podnošljiviji. Najteže se, međutim, prilagoditi nečemu novom, pogotovo novome problemu. Ova se istina stalno potvrđuje, pa J. P. "Hrvatske šume" za obnovu sastojina oštećenih pojavom propadanja šuma predviđaju vrlo mala sredstva, nedostatna za rješenje problema. O sadašnjem stanju šuma, te o potrebi za hitnom obnovom oštećenih, nužno je izvijestiti Vladu i Odbor za zaštitu okoliša Sabora Republike Hrvatske, kako bi se radi neodgodivih potreba šumarstva osigurala sredstva. Ovaj će problem, ako na njega ne ukažemo i drugima, ostati samo naš, kao i krivnja za posljedice ako ne poduzmemo sve što je u našoj moći. Iz svega izrečenog, moglo bi se zaključiti kako šumarstvo izvan struke daje preko svojih mogućnosti, i kako je to dio gubitka ekološkog i biološkog kapitala koji je zajedno s ostalim prirodnim vrijednostima procijenjen na 80% od sveukupnoga kapitala Republike Hrvatske. Prof. dr. se. B. Prpić
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Oršanić, M., Anić, I. UDK 630*221.4.001
Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 91
Hrašovec, B., Margaletić, J. UDK 630*449 : 323.3.001
Štetnici sjemena i njihov utjecaj na obnovu šuma u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 101
Španjol, Ž. UDK 502.7.001
Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 107
Borzan, Ž., Idžojtić, M., Guttenberger, H. UDK 630*165.42.001 (Picea omorika Panč.)
Standardizacija istraživanja kariotipova četinjača na primjeru Picea omorika     pdf    TXT     HR     EN 121
Sever, S. UDK 630*31+903+681 (497.13).001
Neka iskustva pri pokušaju opojmljenja strategije eksploatacije šuma u Hrvatskoj - zemlje u tranziciji     pdf    TXT     HR     EN 133
Horvat, D., Sever, S. UDK 631*352.5+319.4 : 630*232.326.2+236.9 : 631*072.16.001
Rotositnidba - jedna metoda mehaniziranja prirodne obnove i njege sastojina     pdf    TXT     HR     EN 143
Krpan, A. P. B. UDK 630*379.001
Problem privlačenja drva u nizinskim šumama Hrvatske     pdf    TXT     HR     EN 151
Horvat, D., Sever, S. UDK 630*375.M--015.2 (234.5) : 630*377.2.001
Neke tehničke značajke traktora za privljačenje drva u prorjedama sastojina brdsko-planinskog područja     pdf    TXT     HR     EN 157
Goglia, V., Horvat, D., Risović, S., Sever, S. UDK 332.14.839.31+861.0.001
Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 163
Kušan, V. UDK 630*587.001
Pristup daljinskim istraživanjima i GIS-u u hrvatskome šumarstvu     pdf    TXT     HR     EN 171
Tomanić, S. UDK 630*689.001
Izbor predmeta istraživanja šumskih radova     pdf    TXT     HR     EN 179
Goglia, V. UDK 630*362.7-015.21(083.7)001
Neki utjecajni parametri na razinu vibracija motornih pila lančanica     pdf    TXT     HR     EN 187
Goglia, V., Beljo, R. UDK 630*822.34:621*935+9.02.001
Bočna stabilnost lista i snage vlastitih otpora tračne pile u ovisnosti o sili napinjanja lista     pdf    TXT     HR     EN 195
 
IZ INOZEMNOG TISKA
     
Prpić, B.
Štefan Korpel: Die Urwälder der Westkarpaten     PDF    TXT 202
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Korpel, Š. UDK 630*228.81+221.4.001
Razvoj i struktura bukovo-jelovih prašuma i njihova primjena kod gospodarenja prebornom šumom     pdf    TXT     HR     EN 203
 
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
     
Starčević, T.
Ima li i u šutnji odgovornosti?     PDF    TXT 210
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Diminić, D.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije     PDF    TXT 210
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
Prvi profesori uređivanja šuma u Hrvatskoj     PDF    TXT 211
Čorkalo, K.
Akademik Dušan Klepac: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovačke okolice     PDF    TXT 213
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Meštrović, A.
Stajalište Hrvatskog šumarskog društva Hrvatske Republike Herceg Bosne glede ustroja šumarstva i drvne industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION