broj: 7-8/1995        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199507 and arb=1 order by id

B. Prpić
USUSRET XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO     PDF    TXT     HR 221
Od 6. do 12. kolovoza 1995. održava se u Finskoj XX. Kongres IUFRO. Iz Hrvatske su prijavljena 24 referata, a prijavilo ih je 39 znanstvenika sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Šumarskog instituta Jastrebarsko. Veseli nas veliko sudjelovanje mladih znanstvenika u zajedništvu s iskusnim kolegama. Moto je Kongresa - BRIGA ZA ŠUMU: ISTRAŽIVANJA U PROMIJENJENIM UVJETIMA. Za hrvatske šume možemo sa sigurnošću tvrditi da su izvor gospodarskoga i socijalnog blagostanja. Šume u Hrvatskoj pokrivaju 36% površine, a njihov je sastav pretežito prirodan. Odlikuju se ekološkom i vegetacijskom raznolikošću, tvoreći više od 80 šumskih zajednica koje čine šume hrasta crnike uz obalu Jadranskoga mora, bukove i bukovo-jelove šume, šume hrasta kitnjaka i gotovo najljepše nizinske šume hrasta lužnjaka u dolinama Dunava, Save i Drave. Utjecaj šumskoga pokrivača na okoliš je vrlo značajan, što se prvenstveno odnosi na turističku, hidrološku, protuerozijsku i klimatsku funkciju šume. Zahvaljujući svojemu prirodnom sastavu, hrvatske šume se odlikuju velikim bogatstvom flore i faune, a bogati resursi kvalitetne pitke vode u uskoj su svezi sa šumama. Našim šumama danas prijeti rat koji postupno dovodi do njihova uništavanja i onečišćenja. Vjerujemo da će tragedija rata prestati, odnosno da će prevladati razum. Moramo, nažalost, ustvrditi da hrvatski šumarski znanstvenici ne mogu danas pratiti svoje pokuse na trećini okupirane šumske površine.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 581.9 (Quercus ilex L.) (497.13)
Sintaksonomska istraživanja šuma (Quercus ilex L.) u istočnoj Istri, Hrvatska     pdf    TXT     HR     EN 223
Ante TOMAŠEVIĆ UDK 630*232.322.9 (Pinus sp.)
Višegodišnji rezultati istraživanja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom (Pinus halepensis Mill.), crnim borom (Pinus nigra Arn.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje.     pdf    TXT     HR     EN 227
Sinković, T. UDK 630*812 (Abies alba Mill.)
Neka fizička svojstva juvenilnog i zrelog drva jelovine (Abies alba Mill.) iz Zalesine     pdf    TXT     HR     EN 237
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Diminić, D., Glavaš, M., Hrašovec, B. UDK 630*449+453 (Pinus nigra)
Mikoze i štetni insekti u kulturama crnog bora na Crikveničko-vinodolskom području     pdf    TXT     HR     EN 245
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Figurić, M. UDK 630*903+829(497.13)
Šumarstvo i preradba drva — mogući scenariji održivog razvoja     pdf    TXT     HR     EN 253
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Budući znanstveni skupovi     PDF    TXT 260
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tolić, I. UDK 630*232.32
Proizvodnja šumskog sadnog materijala u kraškim uvjetima     pdf    TXT     HR     EN 261
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka »RISNJAK«, 1953-1993, Crni lug 1994.     PDF    TXT 267
Piškorić, O.
VODIČ ZA NACIONALNI PARK »PAKLENICA«, Zagreb, 1994.     PDF    TXT 268
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Starčević, T.
Dani hrvatskog šumarstva     PDF    TXT 269
Piškorić, O.
Proslava 100. obljetnice rada Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša     PDF    TXT 270
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje Europskih šuma, rezultati procjene 1994     PDF    TXT 274
Oskar Piškorić
Finska - zemlja XX. kongresa IUFRO (1995)     PDF    TXT 276
Tomanić, S.
PRIPREME ZA XX. SVJETSKI KONGRES IUFRO, 6-12 kolovoza 1995, Tampere, Finska     PDF    TXT 277
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
PLITVIČKA JEZERA i njihova okolica     PDF    TXT 280
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 7. sjednice UPRAVNOG ODBORA HŠD-a, održane 6. srpnja 1995. god. na području Šumarije Pleternica     PDF    TXT 285

                UNDER CONSTRUCTION