broj: 3/1995        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199503 and arb=1 order by id

B. Prpić
22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA     PDF    TXT     HR 73
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž. UDK 630*377.2 001
Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16     pdf    TXT     HR     EN 75
Pičman, D., Tomaz, I. UDK 630*373.3 001
Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje udaljenosti privlačenja     pdf    TXT     HR     EN 91
Sažetak: Primjenom računala pri planiranju, projektiranju i izgradnji šumskih prometnica omogućen je jednostavniji i dakako točniji način određivanja težišta odsjeka, odjela odnosno gravitacijskih područja, a time i točnije određivanje srednje udaljenosti privlačenja. Izradom digitalnih modela terena i primjenom odgovarajućih računalnih programa (AutoCad 12, Arclnfo i si.) omogućeno je najtočnije određivanje težišta navedenih površina ili težišta sječivih masa unutar pojedinog odjela ili odsjeka.

Kao geodetska podloga u ovom radu poslužile su šumskogospodarske karte u mjerilu 1:5000 i 1:25000 gospodarske jedinice »Južna Garjevica« šumarije Kutina.
Ključne riječi: srednja udaljenost privlačenja; digitalni model terena; težište odjela — odsjeka; šumske prometnice; optimalna mreža šumskih prometnica
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u Mađarskoj     PDF    TXT 104
Šatić, A.
J. I. Cooper, VIRUS DISEASES OF TREES AND SHRUBS, Terrstrial Ecology, Oxford, 1993.     PDF    TXT 104
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*432.0+232
O odabiru oštećenih stabala i sanaciji     PDF    TXT 105
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Komlenović, N.
Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih svojstava tala     PDF    TXT 108
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 109
 
IN MEMORIAM
     
Žunko, O.
MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 115

                UNDER CONSTRUCTION