broj: 3/1995        pdf (8,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199503 and arb=1 order by id

B. Prpić
22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA     PDF    TXT     HR 73
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž. UDK 630*377.2 001
Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16     pdf    TXT     HR     EN 75
Sažetak: Ispitana je pokretna žičara sa stupom Steyr KSK 16 pri iznošenju trupaca hrasta lužnjaka iz dovršne sječe u nizini. Studijem rada i vremena uz primjenu povratne metode kronometrije te mjerenjem pomoćnih podataka omogućena je analiza efektivnog vremena i općih vremena, te sinteza dodatnog vremena, pogonskoga vremena i vremena ciklusa. Regresijskom analizom ispitana su varijabilna vremena iz kojih su izvedene brzine kretanja punih i praznih kolica, kao i vremena i brzine izvlačenja užeta i privlačenja tovara do trase žičare. Provedena je analiza norme vremena i dnevnog učinka i njihove promjene s obzirom na udaljenost iznošenja.
Ključne riječi: pokretna žičara; nizina; studij rada i vremena; norme vremena; proizvodnost
Pičman, D., Tomaz, I. UDK 630*373.3 001
Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje udaljenosti privlačenja     pdf    TXT     HR     EN 91
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u Mađarskoj     PDF    TXT 104
Šatić, A.
J. I. Cooper, VIRUS DISEASES OF TREES AND SHRUBS, Terrstrial Ecology, Oxford, 1993.     PDF    TXT 104
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*432.0+232
O odabiru oštećenih stabala i sanaciji     PDF    TXT 105
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Komlenović, N.
Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih svojstava tala     PDF    TXT 108
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 109
 
IN MEMORIAM
     
Žunko, O.
MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 115

                UNDER CONSTRUCTION