broj: 7-8/1994        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199407 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 200
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mrva, F. UDK 630* 165.62.001/2
Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća     pdf    TXT     HR     EN 203
 
STRUČNI ČLANCI
     
Karavla, J. UDK 630* 232.5:272
Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru     pdf    TXT     HR     EN 221
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o prijavi patenta dr. Juraja Medvedovića     PDF    TXT 234
 
STRUČNI ČLANCI
     
Lneniček, Z. UDK 630* 624
Razvoj sustava planiranja u »Hrvatskim šumama« p.o. Zagreb     pdf    TXT     HR     EN 235
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 240
 
STRUČNI ČLANCI
     
Kondres, D. UDK 630* 95
Gospodarenje šumama gospodarske jedinice MACELJ     pdf    TXT     HR     EN 241
Sažetak: Šumama gospodarske jedinice Macelj do 1945. godine gospodarilo se na osnovi gospodarskih osnova koje su rađene prema potrebama i željama tadašnjih vlasnika šume. Poslije 1945. godine gospodari se na osnovi jedinstvene gospodarske osnove odnosno, danas, po osnovi gospodarenja.

Do osnove gospodarenja izrađene 1987. godine u mješovitim šumama jele i bukve gospodarilo se po stablimičnoj i grupimičnoj te skupinastoj prebornoj sječi, a od 1987. godine uvodi se preborno grupimično gospodarenje s ciljem da se osigura stabilna grupimična i optimalna preborna struktura te osigura trajna prirodna obnova uz odgovarajući omjer smjese između četinjača i Us taca.
Ključne riječi: šuma Macelj; preborno gospodarenje; stabilnost sastojine
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 252
 
PORTRETI
     
Piškorić, O. UDK 630* 902.1
Ing. VINKO HLAVINKA, profesor Šumarske akademije u Zagrebu     PDF    TXT 253
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Piškorić, O.
Internacionalizacija šumarstva     PDF    TXT 257
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Dvije godišnjice Nacionalnog parka Plitvičkih jezera u 1993. godini     PDF    TXT 258
Piškorić, O.
Nacionalni park Risnjak, Hrvatska     PDF    TXT 259
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 30 - 1994. godina     PDF    TXT 260
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Franjić. J.
23. Simpozij Istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije     PDF    TXT 262
Tomanić, S.
Briga za šume: Istraživanja u promjenljivom svijetu, u susret XX. svjetskom kongresu IUFRO     PDF    TXT 263
 
IN MEMORIAM
     
Ivica Tomić
Ivan Dokozić, dipl. inž. šum. (1955-1994.)     PDF    TXT 267
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Prisega za šumskog lugara     PDF    TXT 268

                UNDER CONSTRUCTION