broj: 5-6/1994        pdf (13,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199405 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 136
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.001/2 (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 139
Komlenović, N., Krstinić, A. UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca)
Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca     pdf    TXT     HR     EN 147
Španjol, Ž. i Wolf, S. UDK 630* + 712
Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu     pdf    TXT     HR     EN 153
Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A. UDK 591.5 (497.13) (Canis lupus)
Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 167
Sažetak: Ispitivanje stava ljudi u Hrvatskoj prema vukovima, putem razgovora ispunjeno je 106 anketnih listića s po 12 grupa pitanja o vukovima. Po 53 ispitane osobe bile su iz područja koje je stanište vuka (»ruralni« — Gorski kotar) i iz gradskih područja (»urbani« — Karlovac i Zagreb). Rezultati su uspoređeni sa sličnim anketama provedenim 1983. i 1986/87. (Gyorgy 1984, Huber i sur. 1992). Dokazana je vrlo pozitivna promjena u općem stavu ljudi prema vukovima u Hrvatskoj u zadnjih 6 ili 10 godina. Postotak ljudi koji smatraju da je vuk štetan kao vrsta pao je s 42 u 1983. na 25 u 1993. (Hi2 = 10.2). U 1983. čak je 21 ljudi željelo istrijebiti vuka prema 8 danas (Hf = 9.19). Postotak ruralnih ljudi koji bi željeli uvesti nagrade za ubijanje vukova pao je značajno od 1986187. (s 85 na 23, Hf = 38.86), isto kao i onih koji bi željeli upotrebljavati otrove protiv vukova (s 26 na 4 Hi22 = 8.91). Devedeset posto svih ispitanika slaže se da se populacija vukova u Hrvatskoj zadnjih 20 godina smanjila. Može se zaključiti da su veličina populacije vukova i veličina štete koju oni pričinjavaju glavna načela koja određuje stav mjesnog stanovništva prema vukovima. Od 1986187. vuk je, u stavu ljudi, pao s 4. na 7. mjesto kao štetočina. Stav prema vukovima kao vrsti u Hrvatskoj čini se dosta povoljnim za hitno uvođenje zakonske zaštite. Dodatno obavješćivanje i obrazovanje javnosti o stvarnom stanju populacije vukova pridonijelo bi daljem očuvanju te vrste. Zaštita vukova u Hrvatskoj pomogla bi pri spašavanju njihove populacije i u susjednim državama, a to je osnovni korak koji će olakšati dalje širenje vukova kao vrste prema sjeverozapadu, Alpama.
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630* 232.216
Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 173
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Vijesti iz Klagenfurta     PDF    TXT 182
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19     PDF    TXT 183
Piškorić, O.
Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4     PDF    TXT 184
Piškorić, O.
Hortikultura, God. 1994. br. 1-4     PDF    TXT 185
Piškorić, O.
The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990     PDF    TXT 186
Piškorić, O.
Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.     PDF    TXT 187
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.     PDF    TXT 188
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, D.
Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«     PDF    TXT 189
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje šuma u Europi — 1993.     PDF    TXT 192
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 194
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 195

                UNDER CONSTRUCTION