broj: 5-6/1994        pdf (13,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199405 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 136
Hrvatsko šumsko bogatstvo povjereno je šumarskoj struci ustrojenoj u Javnome poduzeću »Hrvatske šume«. Struka se brine o obnovi šuma, njihovoj zaštiti, uporabi i održanju ekoloških funkcija, koristeći pritom načela potrajnosti koja su danas prihvaćena u održivome razvoju Zemlje (Agenda, 21, Rio de Janeiro 92). Sudbina šumskoga pokrova Hrvatske´ne zavisi samo o šumarskoj struci. Opstanak šuma u budućnosti zavisi o šumarskim planovima i njihovoj dosljednoj provedbi te o prostornim planovima razvoja Republike Hrvatske i pridržavanja općih postavki zaštite okoliša. Prilikom donošenja značajnijih odluka o gospodarenju prostorom šumovitim krajolicima, šumarska struka kao donositelj i provoditelj šumarskih planova je u najviše slučajeva zaobiđena. Ovo moje razmišljanje potvrđeno je na nedavnome ministarskom sastanku u Oslu 13. i 14. lipnja o. g., gdje hrvatska delegacija u ime Vlade Republike Hrvatske potpisuje Protokol o daljnjem smanjenju emisije sumpora putem Ekonomske europske komisije za pitanje zaštite okoliša pri ujedinjenim narodima (UNECE). Protokol je potpisan u okviru Konvencije o dalekosežnome prekograničnom onečišćenju zraka. Hrvatska delegacija potpisala je smanjenje od 11% u odnosu na procjenu emisije u 1980, a 2000. godine predviđena je vršna vrijednost emisije sumpora od 133 kt. Prilikom potpisivanja protokola nije se vodilo računa o današnjem stanju propadanja šuma u Hrvatskoj koje se zbiva u katastrofalnom obimu upravo uz energetska i industrijska postrojenja. Godine 1980., jela u Gorskome kotaru već je propadala, a slično se zbivalo i u šumama Medvednice. Ne tvrdimo kako pri tome daljinski transport štetnih tvari nije bio značajan za propadanje šuma u Hrvatskoj, ali je očigledan utjecaj vlastitih onečišćenja što svake godine ponovo dokazujemo novom procjenom oštećenosti šuma. Ova se tvrdnja posebno odnosi na riječko industrijsko područje, gdje energetska postrojenja u odnosu na sva takva postrojenja u Hrvatskoj emitiraju 80% sumpora. Glede današnjeg stanja šuma u Gorskom kotaru, emisije sumpornog dioksida iz domaćih izvora potrebno je zaustaviti ako želimo očuvati potencijalne mogućnosti šumskih staništa. S obzirom na raspored S02 emitenata u prostoru kao i s obzirom na sinergetsko djelovanje drugih otrova (NOx, fotooksidanti i dr.) njegovo smanjenje od 11% prenisko je i sa šumarskog stajališta neprihvatljivo.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S., Ocvirek, M. UDK 630* 232.001/2 (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 139
Komlenović, N., Krstinić, A. UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca)
Neka fiziološka svojstva pojedinih klonova topola iz sekcija Aigeiros and Tacamahaca     pdf    TXT     HR     EN 147
Španjol, Ž. i Wolf, S. UDK 630* + 712
Biolosko-ekološka i prostorna valorizacija, park-šume »Komrčar« na Rabu     pdf    TXT     HR     EN 153
Huber, D., Radišić, B., Novosel, D., Frković, A. UDK 591.5 (497.13) (Canis lupus)
Istraživanja javnog mnijenja o vukovima u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 167
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630* 232.216
Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljavanje     pdf    TXT     HR     EN 173
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Vijesti iz Klagenfurta     PDF    TXT 182
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19     PDF    TXT 183
Piškorić, O.
Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4     PDF    TXT 184
Piškorić, O.
Hortikultura, God. 1994. br. 1-4     PDF    TXT 185
Piškorić, O.
The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990     PDF    TXT 186
Piškorić, O.
Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.     PDF    TXT 187
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.     PDF    TXT 188
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Klepac, D.
Savjetovanje »Privatne šume u Hrvatskoj u ozračju rezolucija helsinške konferencije o zaštiti i očuvanju Europskih šuma«     PDF    TXT 189
Komlenović, N., Jurjević, P.
Stanje šuma u Europi — 1993.     PDF    TXT 192
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 194
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 195

                UNDER CONSTRUCTION