broj: 11-12/1993        pdf (17,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199311 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Biškup, J. UDK 630*331-5
Radne vrijednosti studenata i šumarskih inženjera     PDF    TXT 465
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Gugić, G. UDK 630*451.1 (497.13)
Utjecaj šumske ispaše pitomih svinja na pomlađivanje nizinskih šuma u Posavini     PDF    TXT 475
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Piškorić, O. UDK 630*394.46 (497.13)
Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu     PDF    TXT 489
 
STRUČNI ČLANCI
     
Benko, M. UDK 630*634.02
Način gospodarenja šumama G. J. »Trakošćan«     PDF    TXT 507
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 518
 
STRUČNI ČLANCI
     
Raguž, D., Grubešić, M. UDK 630*639.1 (914/497.13)
Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi     PDF    TXT 519
 
OBLJETNICE
     
Bertović, S.
Krka — od prirodne rijetkosti do nacionalnog parka (uz 45. obljetnicu prirodozaštitnih djelatnosti)     PDF    TXT 527
Ivo Trinajstić
Znanstveni simpozij flora i vegetacija Hrvatske u povodu stote obljetnice rođenja akademika Ive Pevaleka     PDF    TXT 531
Piškorić, O.
Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela     PDF    TXT 534
Meštrović, Š.
Devedesetogodišnjica hrvatskoga NAPUTKA za sastavak gospodarstvenih osnova     PDF    TXT 539
 
AKTUALNO
     
Kraljić, B.
Lociranje financijskog (ne)uspjeha i poticajno planiranje zaposlenih u šumarstvu     PDF    TXT 543
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Mirko Vidaković: ČETINJAČE, MORFOLOGIJA I VARIJABILNOST, Zagreb 1993. str. 741, 463 slike većinom u boji, izdavači: Grafički zavod Hrvatske i »Hrvatske šume«.     PDF    TXT 551
Neff, M.
Šumarska sociologija dr. Josipa Biskupa     PDF    TXT 551
Piškorić, O.
Iz Agronomskog glasnika br. l—2 i 3/1993.     PDF    TXT 552
Bertović, S.
TUEXENIA, Miteilungen der Floristisch — sociologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Serie Nr. 12 Gottingen 1992.     PDF    TXT 554
Tomanić, S.
Iver Samset: Rješenje problema resursa prirodnom tehnikom transporta drva (Naturens egen transportteknikk loste et ressursproblem)     PDF    TXT 557
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
Ministarska konferencija o zaštiti europskih šuma u Helsinkiju     PDF    TXT 563
Komlenović, N.
1. ECE-UN/EC sastanak koordinacijske grupe međunarodnog kooperativnog programa o procjeni i praćenju učinka onečišćenja zraka na šume (»ICP-FOREST«)     PDF    TXT 566
Medvedović, J.
Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma     PDF    TXT 568
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 28. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 570
ZAPISNIK 29. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 574
Literarno veče Nikole Segedi     PDF    TXT 577
 
IN MEMORIAM
     
BRANKO JINDRA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 580
Maurin, Z.
MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 581
Mrzljak, I.
IVO SERTIĆ, dip. inž. šum.     PDF    TXT 582

                UNDER CONSTRUCTION