broj: 6-8/1993        pdf (17,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*232.174.7 (Pinus pinea L.)
Pinija (Pinus pinea L.) kao vrsta za pošumljivanje Krasa     PDF    TXT 225
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 236
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Tomljenović, J., Gruberšić, M. i Skorup, V. UDK 630*639.1.492.13 (Ovis ammon musimon Pall)
Trofejna struktura muflona (Ovis ammon musimon Pall.) u lovištu »Žrnovnica« Senj     PDF    TXT 237
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Medvedović, J. UDK 630*232.551.58.002
Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju     PDF    TXT 253
Križanec, R. UDK 630*95:311.17
Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa)     PDF    TXT 259
Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R. UDK 630*48 »31« (Croatia — Spačva)
Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«     PDF    TXT 281
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*6592:528.7
Mogućnosti pridobivanja informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita     PDF    TXT 293
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 308
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Hus, M., Košutić, K. UDK 630*546.7
Gama-spektrometrijska i atomsko-apsorpcijska analiza drva     PDF    TXT 309
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krstinić, A. i Kajba, D. UDK 630*232.4 (Salix alba L.)
Kako produžiti jesensku sadnju stablastih vrba u Posavini?     PDF    TXT 313
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 318
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13)
Vremenske prilike i šumski požari na priobalnom dijelu Republike Hrvatske tijekom 1992. godine     PDF    TXT 319
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Komlenović, N.
9. sastanak suradnika »Međunarodnog kooperativnog programa za monitoring efekata onečišćenja zraka na šume (ICP Forest)« 23. do 26. svibnja 1993. g. u Budimpešti     PDF    TXT 325
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 329
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Knebl, F., uredništvo
Caracas-ka DEKLARACIJA 1992. o parkovima, zaštićenim područjima i budućnosti čovječanstva     PDF    TXT 330
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama     PDF    TXT 333
Piškorić, O.
Iz Šumarstva Mađarske, Skandinavije i Švicarske     PDF    TXT 334
Piškorić, O.
Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala     PDF    TXT 335
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 336
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK za šumske pokuse Vol. 29—1993. g.     PDF    TXT 338
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 27, Br. 1—1992.     PDF    TXT 338
Piškorić, O.
Dvije knjige izdavača INRA     PDF    TXT 340
Piškorić, O.
Iz Gozdarskog vestnika     PDF    TXT 340
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 26. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 342
 
IN MEMORIAM
     
Komlenović, N. i Gračan, J.
ANTE LOVRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 350
Poštenjak, K.
BORIS REGENT, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 352
Vojt, P.
IVAN HRSKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 354
Babić, V.
ZVONKO PARAĐIKOVIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 355

                UNDER CONSTRUCTION