broj: 6-8/1992        pdf (19,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199206 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 630*232.318 (Styrax officinalis L.)
Generativno razmnožavanje divuze (Styrax officinalis L.)     PDF    TXT 249
Durbešić, P. i Vujčić - Karlo, S. UDK 630*591.9/595.7.001 (497.12)
Faunistička istraživanja kornjaša (Coleoptera) okolice Krškog     PDF    TXT 257
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Orlić, S. UDK 630*232 (Pinus sylvestris L.)
Preživljenje i rast biljaka običnog bora (P. sylvestris L.)     PDF    TXT 271
Piškorić, O. UDK 630*12 (Ulmus laevis Pall)
Prilog biologiji brijesta vez (Ulmus laevis Pall)     PDF    TXT 277
 
ERRATA CORRIGE
     
ERRATA CORRIGE u Šum. 1. br. 3-5/92.     PDF    TXT 282
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Opalički, K. UDK 630*414.4
Primjena pesticida u Hrvatskoj tijekom 1990. godine     PDF    TXT 283
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Medvedović, J. i Petrić, I.
ZAPISNIK osnivačke Skupštine KLUBA IZUMITELJA HŠD-a     PDF    TXT 290
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Novotny, V. UDK 630*429.002
Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje     PDF    TXT 291
Nikolandić, D., Brna, J. i Urošević, B. UDK 639.1.002 (Sus scrofa L.)
Veličina, sastav i ponašanje u čoporima divljih svinja kod Hranilišta u ljetujem prihranjivanju (Sus scrofa L.)     PDF    TXT 295
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Prpić, B. UDK 630*652+99
O vrijednosti općekorisnih funkcija šuma     PDF    TXT 301
Križanec, R. UDK 630*95 »31«
200-godišnjica prve metode za računanje etata     PDF    TXT 313
Lukić, N. UDK 630*90 »311« (497.13)
Još nešto o Jubilarnoj gospodarsko-šumarskoj izložbi 1891. godine u Zagrebu     PDF    TXT 327
 
STRUČNI ČLANCI
     
Starčević, T. UDK 630*619
Neka iskustva u gospodarenju privatnim šumama     PDF    TXT 331
 
AKTUALNO
     
Bertović, S.
Zaštita prirode u Hrvatskoj - neke obljetnice, stanje i oštećenja, neodložni zadaci     PDF    TXT 337
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Akademik Dušan Klepac o PROBLEMU DENACIONALIZACIJE HRVATSKIH ŠUMA     PDF    TXT 347
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Grubišić, M. i Frković, A.
Povratak i zaštita Mrkog medvjeda u Alpama     PDF    TXT 348
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Prof. dr. Rudolf Sabadi, EKONOMIKA ŠUMARSTVA, Zagreb 1992.     PDF    TXT 353
Piškorić, O.
DILEME SLOVENSKOG ŠUMARSTVA, Gozdarski vestnik 02/92     PDF    TXT 354
Bertović, S.
50. OBLJETNICA DJELA »ZEMLJOPIS HRVATSKE«     PDF    TXT 357
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Svečanost otvaranja ŠUMARSKOG DOMA i ŠUMARSKOG MUZEJA 1898. godine     PDF    TXT 359
Arač, K.
Dravski ABONOS hrasta lužnjaka     PDF    TXT 375
ZAPISNIK 22. sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 380
JUBILARNI INTERALPIN održava se od 8-10. listopada 1992. godine     PDF    TXT 382
 
IN MEMORIAM
     
Bertović, S.
Preminulim botaničarima     PDF    TXT 383
Kondres, D.
ANTE GALOVIĆ, dipl. inž. (1942-1992)     PDF    TXT 383

                UNDER CONSTRUCTION