broj: 10-12/1991        pdf (17,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku     PDF    TXT     HR 443
Brežnjak, M.
Štete u drvnoj industriji uslijed srpske agresije na Republiku Hrvatsku     PDF    TXT 445
 
OBAVIJESTI
     
Dopisi Šumarskog instituta Jastrebarsko upućeni: Zajednici šumarskog fakulteta i instituta Jugoslavije i Tajništvu IUFRO—Beč     PDF    TXT 448
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kajba, D. UDK 630*575.4 (Salix alba L.)
Procjena genetskog heterogeniteta nasljednosti i genetske dobiti za neka gospodarska važna svojstva u klonskim testovima stablastih vrba     PDF    TXT 449
Franjić, J. UDK 630*582.4 (497.13) (Cornus hungarica Karp.)
Rasprostranjenost vrste Cornus hungarica Karpati u Hrvatskoj     PDF    TXT 461
 
OBAVIJESTI
     
Dopis Hrvatskog šumarskog društva upućen Savezu ITŠPD Jugoslavije Beograd     PDF    TXT 466
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Pezdirc, N., Komlenović, N. UDK 630*425.1
Određivanje sumpora u biljnom materijalu i tlu infracrvenom spektrometrijom     PDF    TXT 467
Durbešić, P. i Vujčić - Karlo, S. UDK 595.7 (497.12)
Zoogeografska analiza kornjaša Coleoptera Krške kotline     PDF    TXT 473
Opalički, K. UDK 630* 595.7 (497.13) (Argyresthia thuiella P.)
Tujin miner (Argyresthia thuiell Packard Argyresthiidae Lep) nova vrsta u Hrvatskoj     PDF    TXT 483
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Jureša, B. UDK 630*228.7:174.7(497.13)
Četinjače na području istočne Slavonije     PDF    TXT 489
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z., Kušan, V. UDK 630*95
Visoka tehnologija u inventuri šuma     PDF    TXT 509
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13—Jadransko područje)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1989. i 1990. godini     PDF    TXT 521
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Zapisnik 19. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDH, održane 1. kolovoza 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 522
 
STRUČNI ČLANCI
     
Martinić, I. UDK 630*384+37.04
Savjetovanje o životnim i radnim uvjetima šumskih radnika     PDF    TXT 533
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Medvedović, J.
Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990     PDF    TXT 539
Sever, S.
Prva konferencija IUFRO grupe P6.03 : Ekološka gospodarstvenost u šumarstvu     PDF    TXT 542
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Iz inozemnih šumarskih časopisa     PDF    TXT 548
Piškorić, O.
Hortikultura, godište 58 1991. br. 1—2     PDF    TXT 550
 
IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
STATUT Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 555
Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane 13. studenoga 1991. g. u Zagrebu     PDF    TXT 565
 
IN MEMORIAM
     
Petrović, F.
BERNARD HRUŠKA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 568
Meštrović, Lj.
IVAN ŠARIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 569
Petrović, F.,Mesić, M., Stojaković, M.
VOJISLAV VRANEŠ, dr. dipl. inž. šum. dipl. ekonomista     PDF    TXT 570
Meštrović, Lj.
JERKO DOŠEN, dipl. inž. šum     PDF    TXT 572

                UNDER CONSTRUCTION