broj: 3-5/1991        pdf (20,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199103 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Prpić, B.
Propadanje šuma     PDF    TXT     HR 105
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M. UDK 630*49.»31« (497.13)
Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti     PDF    TXT 107
 
OBAVIJESTI
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991. godinu     PDF    TXT 130
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630*631.4+546.4/.5/.8.001/2
Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije     PDF    TXT 131
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 150
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*232.311.9 (497.13) (Quercus robur L.)
Onečišćenje zraka i urod žira u našim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 151
Vrbek, B., Vrbek, M. i Vukelić, J. UDK 630*631.415.1 + 546.47.5/.8001/2
Zakiseljavanje tla i nakupljanje Pb, Cu i Zn u jelovim zajednicama Nacionalnog parka »Risnjak«     PDF    TXT 163
Ivanek, V., Ivanek-Martinčić, M., Šojat, V. i Živičnjak, Z. UDK 551.51 + 631.415.1 (497.13)
Reakcija (pH) oborina u korelaciji s količinom oborina i srednjom dnevnom temperaturom zraka na području Križevaca, Koprivnice i Varaždina u 1988. g.     PDF    TXT 173
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 192
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Harapin, M. UDK 630*453
Značaj biotičkih faktora u procesu sušenja šuma     PDF    TXT 193
Komlenović, N. i Rastovski, P. UDK 630*425.1 (497.13)
Utjecaj imisija na šumske ekosisteme Hrvatske     PDF    TXT 203
 
IZ DOMAĆIH ČASOPISA
     
Iz domaćih časopisa     PDF    TXT 218
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Harapin, M.
IUFRO KONGRES U MONTREALU     PDF    TXT 219
Piškorić, O.
Godišnja Skupština Društva ITŠDI Dalmacije, održana 9. studenog 1990. g     PDF    TXT 221
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 17. sjednice Predsjedništva Saveza     PDF    TXT 223
 
IN MEMORIAM
     
Bertović, S.
Prof. dr. NINOSLAV LOVRIĆ (1907—1990)     PDF    TXT 233
Štraser, R.
IVO PODHORSKI     PDF    TXT 238

                UNDER CONSTRUCTION