broj: 11-12/1990        pdf (16,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199011 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Topić, V. UDK 630* 232.(Coniferae sp.)
Prirast nekih vrsta četinjača na submediteranskom krškom području Dalmacije     PDF    TXT 441
Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P. UDK 630* 414.23(497.13)001
Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima     PDF    TXT 451
Kulušić, B. UDK 630* 373
Karakteristike šumskih terena kao indikatori izbora tehnologije privlačenja drveta     PDF    TXT 463
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o pretplati na ŠUMARSKI LIST za 1991 godinu     PDF    TXT 474
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Raguž, D. UDK 639.1 (Capreolus c.)
Odstrelna zrelost srneće divljači     PDF    TXT 475
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Piškorić, O.
Trojica od brojnih zaslužnih lugara     PDF    TXT 482
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tkalec, S. UDK 674.06 (Quercus sp.)
Primjena hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda visoke kvaltete     PDF    TXT 483
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Golubović, U. UDK 630* 42 + 653(497.13)003
Komparativna istraživanja ekonomskih posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru     PDF    TXT 503
 
IZ DOMAĆIH STRUČNIH ČASOPISA
     
Iz "Zaštite prirode"     PDF    TXT 516
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Kalafadžić, Z. i Kušan, V. UDK 630* 49.001/2.00
Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina     PDF    TXT 517
 
STRUČNI ČLANCI
     
Ivan Mikloš
Šumarska razglednica sa Kube     PDF    TXT 527
Krajina, M.
Osnove gospodarenja i njihova primjena (Stara greška i Evidencija drvne mase na panju)     PDF    TXT 543
Stojković, M.
Novi tip protupožarnih grablji     PDF    TXT 546
 
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Ivančević, V.
Na tragu jednog rijetkog jubileja — 90 godina Grge MAŽURANA     PDF    TXT 548
Golubović, U.
Tri doktora i opus prof. Branka KRALJIĆA, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 550
 
ZNANSTVENI I STRUĆNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
6. IUFRO simpozij o jeli održan je u Zagrebu od 24. —27. rujna 1990. godine     PDF    TXT 552
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Dvije publikacije JAZU o krpeljnom encefalitisu     PDF    TXT 555
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 15. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 24. listopada 1990. godine     PDF    TXT 557
 
IN MEMORIAM
     
Maurin, Z.
PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum     PDF    TXT 560

                UNDER CONSTRUCTION