broj: 9-10/1990        pdf (13,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630* 2:581.5 (497.13).001
Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.     PDF    TXT 341
Vukelić, J., Španjol, Ž. UDK 630*18 (Betula pendula Roth).001
Fitocenološki karakter čistih sastojina obične breze (Betula pendula Roth) u području panonskih šuma bukve i jele (Fagetum croaticum boréale alrettosum Horv.) na Papuku     PDF    TXT 357
Orlić, S. UDK 630* 232.5 (Pinus sp.).001
Njega mlađih borovih sastojina proredom     PDF    TXT 369
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o podmirenju obveza na PRETPLATU ŠUMARSKOG LISTA     PDF    TXT 382
Obavijest o održavanju VIII Jugoslavenskog SIMPOZIJA O ZAŠTITI BILJA     PDF    TXT 382
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Ćukac, N. UDK 001.85 (Šumarski list)
Časopis »Šumarski list« u okviru istraživanja izdavačko oblikovnih karakterstika i strukture referencije članaka     PDF    TXT 383
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630*432
Sistemi ocjenjivanja opasnosti od šumskih požara - pogled u budućnost     PDF    TXT 395
 
ZNANSTVENI I STRUĆNI SKUPOVI
     
Deseti svjetski šumarski kongres — PROGRAM KONGRESA     PDF    TXT 405
 
OSVRTI
     
Ivančević, V.
Povodom disertacije Milana GLAVAŠA i Jose VUKELIĆA na Šumarskom fakultetu u Zagrebu     PDF    TXT 412
 
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
O šumarstvu u knjizi dr FELETARA »PODRAVINA«     PDF    TXT 415
Piškorić, O.
Milan DRUST bio je 11 godina predsjednik Hrvatsko - slavonskoga Šumarskog društva     PDF    TXT 416
Društveno organiziranje HRVATSKIH ŠUMARA NAJSTARIJE U B. AUSTROUGARSKOJ MONARHIJI     PDF    TXT 417
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 25, Zagreb 1989.     PDF    TXT 418
 
U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Šumarstvo u Slavoniji (Gosp. list 1899)     PDF    TXT 419
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Cividini, R.
Giordano, G. i suradnici: TECHNOLOGIA DEL LEGNO, II izdanje, Torino 1981—1988     PDF    TXT 420
Piškorić, O.
Oesterreichische Forstzeitung Juni 6/1990     PDF    TXT 425
Babić, D.
Književno djelo Milana KRMPOTIĆA     PDF    TXT 426
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 14. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 25. srpnja 1990. godine     PDF    TXT 429
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
ROMAN CHYLAK, dipl. inž. (1909—1990)     PDF    TXT 431
Šarčević, S.
IVAN (KUM) MATOŠEVIĆ, dipl. inž. (1933—1990)     PDF    TXT 433
Andrašek, M.
TOMO LUCARIĆ, dipl. inž. (1915—1990)     PDF    TXT 435
Pleše, B.
VLADIMIR VUKMANIĆ, dipl. inž     PDF    TXT 435

                UNDER CONSTRUCTION