broj: 6-8/1990        pdf (18,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199006 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica     PDF    TXT     HR 209
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Raguž, D.
Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE — OBRADA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE, Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. str. 240.     PDF    TXT 212
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D. UDK 630*232.19
Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU     PDF    TXT 213
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 31. siječnja 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 215
ZAPISNIK 12. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 14. ožujka 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 217
Tomek, R.
Hrast vrijedan pažnje     PDF    TXT 223
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Krstinić, A. UDK 630*232.12+165.62 (Salix sp.)
Fenotipska stabilnost, adaptabilnost i produktivnost nekih klonova stablatih vrba II     PDF    TXT 227
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o godišnjoj pretplati na Šumarski list za 1990. g.     PDF    TXT 236
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Jurković, M. UDK 581.14/5+712
Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota     PDF    TXT 237
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o 6. SIMPOZIJU o jeli u Zagrebu     PDF    TXT 250
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mayer, B., Pezdirc, N. UDK 630*631.47 546.4/.5/.8.002
Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske     PDF    TXT 251
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 260
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.12 (Q. robur L.)
Utrošak goriva i maziva motorne lančane pile STIHL 056, kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostora drva u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 261
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU ŠUMARSTVA I DRVNE PRIVREDE 1990. godine I SAJMU U CELOVCU     PDF    TXT 272
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Topić, V., Miloš, B. UDK 712 (Pinus pinea L.)
Sušenje pinija (Pinus pinea L.) u drvoredima na području Splita     PDF    TXT 273
 
STRUČNI ČLANCI
     
Sabljak, S. UDK 630*232.5 (Q. robur L.)
Prilog za uvođenje novih metoda na njezi podmlatka hrasta lužnjaka     PDF    TXT 284
Heski, T. UDK 630*425 + 56 (Abies alba L.) (497.13)
Dinamika sušenja jelovih stabala u Gorskom kotaru i posljedice na poslovanje     PDF    TXT 289
 
OSVRTI
     
Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B.
Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.)     PDF    TXT 295
Piškorić, O.
Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko     PDF    TXT 307
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
Mladen Obad — Šćitaroci: PERIVOJ I DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA     PDF    TXT 314
Piškorić, O.
Neke teme iz tri inozemne publikacije     PDF    TXT 316
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 29. svibnja 1990. godine     PDF    TXT 320
ZAPISNIK 95. Skupštine SAVEZA DRUŠTVA ITŠDI HRVATSKE, održane 28. lipnja 1990. godine u Slavonskom Brodu     PDF    TXT 322
 
IN MEMORIAM
     
Tomašević, J.
MATIJA GJAIĆ, dipl. inž. (1912—1989)     PDF    TXT 333
Mrđenović, S.
JOVAN RADOJČIĆ, dipl. inž. (1940—1989)     PDF    TXT 335
Piškorić, O.
dr. DANILO KLEN (1910—1990)     PDF    TXT 336

                UNDER CONSTRUCTION