broj: 1-2/1990        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=199001 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*22:631.445.1.001/2
Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar     PDF    TXT 5
Krstinić, A., Majer, Ž., Kajba, D. UDK 630* 233 + 56.001/2 (Salix alba)
Utjecaj staništa i klona na produkciju drvne mase u kulturama stablastih vrba na dunavskim adama kod Vukovara     PDF    TXT 45
Kružić, T. UDK 630*52.001/2
Otklanjanje pogreške logaritamskog izjednačenja Mihajlove funkcije     PDF    TXT 63
Vrdoljak, Ž., Topić, V. UDK 630* 893.001/2
Korištenje degradiranih šumskih površina na kršu za potrebe stočarstva     PDF    TXT 71
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Obavijest o 6. SIMPOZIJU O JELI 1990. godine u Zagrebu     PDF    TXT 86
 
STRUČNI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*92 (945)
Kako se razvija šumarstvo u Italiji     PDF    TXT 87
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Bertović, S.
ATLAS SVIJETA     PDF    TXT 104
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 10. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA, održane 27. prosinca 1989. godine     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
NIKOLA FIEDLER, dipl. inž     PDF    TXT 109
Zahirović, A., Lukić, N.
ZDRAVKO ZORIĆ, dipl. inž     PDF    TXT 111

                UNDER CONSTRUCTION