broj: 11-12/1989        pdf (14,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198911 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Borzan, Ž., Littvay, T. UDK 630*232. 325.22 (Quercus robur L.)
Vegetativno razmnožavanje hrasta lužnjaka strojnim cijepljenjem     PDF    TXT 557
Fukarek, P., Fukarek, Đ. UDK 630*231
Sukcesivni niz subasocijacija unutar zajednica omorike (Piceetum omorikae Tregubov, emend. P. Fukarek) u njenim sastojinama u istočnoj Bosni     PDF    TXT 567
Kramarić, Ž., Iuculano, T. UDK 630*56
O strukturi i normalitetu šume bukve i jele (Abieti — Fagetum illyricum Horv. 1938) na primjeru prašume Čorkove uvale     PDF    TXT 581
Bojanin, S., Krpan, A., Beber, J. UDK 630*323.4.001/2 (Q. robur L. + A. glutinosa Gaertn.)
Komparativno istraživanje sječe i izrade u prorednim sastojinama hrasta lužnjaka i crne johe     PDF    TXT 591
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 602
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Vondra, V. UDK 630*323 + 65.015
Utjecaj metode rada i ekološko-gospodarskog tipa šume na strukturi radnog vremena i proizvodnost rada pri sječi i izradi jelovine     PDF    TXT 603
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T., Jurčec, V. UDK 630* 431.45 (497.13)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1988. godini     PDF    TXT 617
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 630
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Golubović, U. UDK 630 48(497.13) (Q. robur L.)
Nekoliko usporednih podataka iz zdravih i sušenih sastojina hrasta lužnjaka     PDF    TXT 631
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Mr. Juraj Medvedović MOJ SOLARNI UREĐAJ.     PDF    TXT 642
 
AKTUALNO
     
Kraljić, B.
Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj     PDF    TXT 643
 
OBLJETNICE
     
Obilježavanje 130. godišnjice rođenja Josipa Kozarca     PDF    TXT 648
Klepac, D.
Jedna lijepa proslava u Bribiru - 175. godišnjica rođenja Josipa Pančića.     PDF    TXT 651
Frković, A.
Devedeset godina PRVE LOVAČKE IZLOŽBE U ZAGREBU (1899—1989)     PDF    TXT 653
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Golubović, U.
Prof. dr. Branko Kraljić: EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU.     PDF    TXT 657
Piškorić, O.
M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. )     PDF    TXT 660
 
TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI
     
Oskar Piškorić
ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU     PDF    TXT 661
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
Godina 1989. godina šumskih požara.     PDF    TXT 663
Piškorić, O.
Ugibanje hrasta rašireno je po cijelom svijetu     PDF    TXT 664
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 9. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 665
 
IN MEMORIAM
     
Petrović, F.
VLADIMIR SUPEK, dipl. inž     PDF    TXT 668
Vladimir Babić
ANTUN (TONI) LATAL, dipl. inž     PDF    TXT 670

                UNDER CONSTRUCTION