broj: 3-5/1989        pdf (19,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198903 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Biškup, J. UDK 630*215.001
Stupanj religiozne svijesti zaposlenih u šumarstvu Hrvatske     PDF    TXT 101
Kadović, R. UDK 630*22:631.415.3.001 (Fraxinus angustifolia Vahl)
Tolerantnost poljskog jasena (Fraxinus angustifo-1 i a Vahl.) prema solima i mogućnost njegove primjene u šumarskim zasadima na zaslanjenim zemljištima     PDF    TXT 111
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Tomanić, S., Novak, N. UDK 630*68:681.14
Razvoj informacijskog sistema u šumarstvu     PDF    TXT 119
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 132
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Vondra, V. UDK 331.021:630*323
Ovisnost prekida rada o metodi rada pri sječi i izradi drva     PDF    TXT 133
 
TRAGOM NOVINSKIH VIJESTI
     
Na listi drvosječa     PDF    TXT 141
 
STRUČNI ČLANCI
     
Segedi, N. UDK 630*528.7
Jednostavni stereoskopski aeroprecrtivač za izradu krokija     PDF    TXT 143
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Piškorić, O.
ČLANSTVO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA 1889. GODINE     PDF    TXT 152
 
STRUČNI ČLANCI
     
Šolić, P. UDK 630*272 (Quercus pseudosuber Santi)
Prilog uzgajanju suplutnjaka (Quercus pseudosuber Santi, Q. Cerris X, Q. suber, Q. Xhispanica Lam) u nasadima vinodolskog primorja - Contribute alla cottivazione del cerrp sughera (Quercus pseudosuber,.) sulle piantaggioni della riviere di Vinodol     PDF    TXT 153
Dimitrov, B. UDK 630*29 (497.17)
Stanje šuma i problem reprodukcije s posebnim osvrtom na regeneraciju šuma u SR Makedoniji     PDF    TXT 161
Šoštarić, V. UDK 630*432.9
Požari šuma     PDF    TXT 168
Mikloš, I. UDK 630*91 (458.2)
Šumarska razglednica sa Malte     PDF    TXT 173
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Dimitrov, T.
Seminar u Avignonu, 14—18. ožujka 1988. g     PDF    TXT 187
Stojković, M.
Izložba »Drvo u Turopolju«.     PDF    TXT 191
 
AKTUALNO
     
Filipi, M.
Izvoz danas.     PDF    TXT 194
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Glasnik za šumske pokuse, Volumen 24—1988.     PDF    TXT 197
Vidaković, M., Krstinić, A.
Dr Aleksander R. Tucović i dr. Vasilije V. Isajev: Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka     PDF    TXT 200
Kraljić, B.
Jean Michel Pinet: L´ECONOMIE DE LA CHASSE     PDF    TXT 201
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 204
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 6. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA     PDF    TXT 205
Tonković, D.
Nakon 50 godina ponovo na okupu.     PDF    TXT 215
 
IN MEMORIAM
     
M. B. i S. B.
Prof. dr. IVO HORVAT, dipl. inž     PDF    TXT 224
Vladisavljević, S.
ANTE ROSIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 227

                UNDER CONSTRUCTION