broj: 9-10/1988        pdf (11,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198809 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*453
Rani šumski štetnici i njihovo značenje u zaštiti šuma     PDF    TXT 405
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Šolić, P. UDK 630*174.7 + 176.1 (Goli otok)
Prilog poznavanju dendroflore parkova i šumskih kultura na Golom otoku     PDF    TXT 423
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431—45—(497.13)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1987. godini     PDF    TXT 435
 
STRUČNI ČLANCI
     
Mužinić, J.
U potrazi za najrjeđom pticom u Evropi     PDF    TXT 447
 
OSVRTI I ZAPAŽANJA
     
Ivančević, V.
Prošlo je 110 godina od osnivanja kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje krša krajiškog područja u Senju.     PDF    TXT 450
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Drugo savjetovanje o znanstveno-istraživačkog radu Šumarskog instituta Jastrebarsko.     PDF    TXT 452
DEMO 88 — SILVILOG 88 — COMFOR 88.     PDF    TXT 453
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Klepac, D.
J. PARDE, J. BOUCHON: DENDROMETRIE, Nenaj 1988. . .     PDF    TXT 454
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE — Posebno izdanje broj 3. Zagreb, 1987.     PDF    TXT 456
Piškorić, O.
Ferdinand Šulentić: NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM STAZAMA, Slav. Brod, 1988     PDF    TXT 459
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 2. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 7. srpnja 1988. g. u Zagrebu     PDF    TXT 461
Emanule Vilček
Šumari veterani u Jastrebarskom.     PDF    TXT 463
 
PORTRETI
     
Vladisavljević, S.
MANOJLO DIVJAK (1878—1938).     PDF    TXT 466
 
IN MEMORIAM
     
Bertović, S.
Prof. JOSIP ŠAFAR, dipl. inž. šum     PDF    TXT 471
Pranjić, A.
MIROSLAV KUGLER.     PDF    TXT 478
Piškorić, O.
VILIM BESTAL, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 480
Franjo Petrović
ALEKSANDAR NOVAK, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 484

                UNDER CONSTRUCTION