broj: 1-2/1988        pdf (13,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198801 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kraljić, B. i Meštrić, B. UDK 630*815 + 657.3
Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva     pdf    TXT 5
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 — Jadran. područje)
Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu u 1986. g. i usporedba sa situacijom u 1985. godini     PDF    TXT 25
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 36
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Obad-Šćitaroci, M. UDK 712
PERIVOJ LIPIK, povijesni pregled, valorizacija i obnova     PDF    TXT 37
Jureša, B. UDK 630*41
Sušenje šuma na području jugoistočne Slavonije     PDF    TXT 51
 
STRUČNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 633.88
Ljekovitost i druge koristi od zlatnice (Solidago SPP)     PDF    TXT 65
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 75
 
OSVRTI I ZAPAŽANJA
     
Šojat, M.
Neka mikrobiološka zapažanja u šumskim fitocenozama     PDF    TXT 76
 
IZ ŠUMARSKOG LISTA
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 77
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Mikloš, I.
Grupa autora: Osnove zaštite šuma od požara.     PDF    TXT 78
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Kušan, V.
D. A. Stellingwer, G. Sicco Smit, J. M. Remeijn: APPLACA-TIONS AERIAL PHOTOGRAPHS AND OTHER REMOTE SENSING IMAGERY IN FORESTRY, ITC Publication Number 3 (1983), Enschede . .     PDF    TXT 80
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Vilček, E.
Društvo ITŠDI Zagreb u posjeti šumarstvu i drvnoj industriji Bjelovara .     PDF    TXT 82
ZAPISNIK 13. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske, održane 3. studenoga 1987. g.     PDF    TXT 84
 
IN MEMORIAM
     
Orlić, S.
ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šum     PDF    TXT 91
Ivančević, V.
VLADIMIR SEVERINSKI, dipl. inž. šum     PDF    TXT 93

                UNDER CONSTRUCTION