broj: 10-12/1987        pdf (19,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198710 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANAK
     
50-godišnjica dolaska Josipa Broza — TITA za generalnog sekretara KP Jugoslavije i osnivanja KP Hrvatske     PDF    TXT     HR 573
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Krstinić, A. UDK 630*232.1 + 631.452
Međupopulacijska varijabilnost nekih provenijencija crne johe (Alnus glutinosa L. Gaertn.) u produkciji biomase i akumulacije hraniva     PDF    TXT 577
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 588
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Segedi, N. UDK 630 88:930.24
Šume izdvojene za sredstva Krajiške investicione zaklade     PDF    TXT 613
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Gračan, J. UDK 630 232.1 (Picea abies L. Karst)
Varijabilnost provenijencije obične smreke (Picea abies L. Karat.) u dijelu prirodnog rasprostranjenja     PDF    TXT 623
 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Krznar, A. UDK 630*653
Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine     PDF    TXT 631
Martinić, I. UDK 630*96.002
KOJIM PUTEM U 21. STOLJEĆE?     PDF    TXT 645
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma     PDF    TXT 656
 
OBLJETNICE - 80-GODIŠNJICA PRVIH DOKTORA ŠUMSKIH ZNANOSTI
     
Prpić, B.
80-godina prvih doktora šumarskih znanosti     PDF    TXT 668
Klepac, D.
Sjećanje na prof. dr. ĐURU NENADIĆA     PDF    TXT 669
Matić, S.
Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ     PDF    TXT 673
Bađun, S.
Prof dr ALEKSANDAR UGRENOVIĆ     PDF    TXT 675
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Rauš, Đ.
VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.     PDF    TXT 679
Mikloš, I.
Kailidis, D. S. ONEČIŠĆENJE PRIRODNOG OKOLIŠA (RIPAN SI FISIKU PERIVALONDOS). Izdanje Jahudi — Japuli, Solun 1985. 196 str., 33 grafička priloga     PDF    TXT 680
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Hruška, B.
LESNIČKA PRACE LXIV godište, 1985.     PDF    TXT 681
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Glavaš, M.
Savjetovanje o ljekovitom bilju održano 16. i 17. listopada 1987 godine     PDF    TXT 686
Piškorić, O.
Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU     PDF    TXT 687
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
ZAPISNIK 12. sjednice Predsjedništva Saveza DITŠDI Hrvatske održane 7. srpnja 1987. godine     PDF    TXT 688
 
IN MEMORIAM
     
Glavaš, H.
Prof. dr. ZLATKO VAJDA     PDF    TXT 691
Ilić, A.
NIKOLA GOGER, dipl. inž.     PDF    TXT 694
Milinović, I., Bađun, S.
Dr. mr. MARKO GREGIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 696
Piškorić, O.
DIMITRIJE BURA, dipl. inž.     PDF    TXT 698
Kalajdžić, E.
MIRKO MUŽINIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 700

                UNDER CONSTRUCTION