broj: 7-9/1987        pdf (37,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198707 and arb=1 order by id

 
PRIRODA I ŠUMARSTVO OGULINSKOG KRAJA
     
Grba, Lj.
PREDGOVOR     PDF    TXT 313
Nežić, P. UDK 630*930.8
Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja     PDF    TXT 316
Velić, I. UDK 551.1 + 552.3./4
Geološke značajke     PDF    TXT 349
Božičević, S. UDK 911.2:551.44 (349)
Hidrološke i speleološke značajke     PDF    TXT 360
Bertović. S. UDK 551.58:512.994:581.9
Reljef, podneblje i vegetacijski pokrov     PDF    TXT 366
Martinović, J. UDK 630*114.39
Šumska tla     PDF    TXT 391
Komlenović, N. UDK 630*114.59
Proizvodne mogućnosti glavnih staništa i ishrana šumskog drveća     PDF    TXT 403
Vucelić, N. UDK 630*187
Tipološka istraživanja i ekološko-gospodarski tipovi šuma     PDF    TXT 414
Vucelić, N. UDK 502.7
Zaštićeni objekti prirode     PDF    TXT 425
Tironi, I. UDK 725.9
Spomenici kulture iz starije i novije prošlosti     PDF    TXT 429
Tironi, I. UDK 630*:341.31
Šume u narodnooslobođilačkom ratu 1941—1945.     PDF    TXT 435
Milković, S. UDK 630*29
Razvitak šumskouzgojnih misli     PDF    TXT 441
Nežić, P. UDK 630*29
Načela gospodarenja šumama     PDF    TXT 446
Cazin, J. UDK 630*232.321
Rasadnička proizvodnja     PDF    TXT 457
Nežić, P. UDK 630*41
Zaštita šuma     PDF    TXT 462
Nežić, P. UDK 630*95
Uređivanje šuma     PDF    TXT 470
Nežić, P. i Rožan, J. UDK 630*8
Iskorišćivanje šuma     PDF    TXT 493
Luketić, S., Nežić, P. UDK 630*383
Gradnja šumskih prometnica     PDF    TXT 508
Tomičić, V. UDK 674.06
Drvna industrija od 1945. godine do danas     PDF    TXT 517
Pešut, B. UDK 676.1./6
Proizvodnja sulfatne celuloze i krep-papira u Plaškom     PDF    TXT 524
Nežić, P., Salopek, M. UDK 639.1
Lovstvo     PDF    TXT 532
Zrnić, N. UDK 379.8 + 796.9
BJELOLASICA sportski i rekreacijski centar SR Hrvatske     PDF    TXT 545
Piškorić, O.
POGOVOR     PDF    TXT 552
LITERATURA     PDF    TXT 554

                UNDER CONSTRUCTION