broj: 5-6/1987        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198705 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630*652 (Quercus sp.)
Gospodarsko značenje hrastovine u Jugoslaviji     PDF    TXT 197
Kraljić, B., Mikloš, I. UDK 630*414.23
Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom     PDF    TXT 209
Orlić, S. UDK 630*232.19 (Picea abies Karst)
Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja     PDF    TXT 221
 
IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA
     
Kovačić, Đ. UDK 630*682
Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj     PDF    TXT 249
Tomanić , S. UDK 630*061.3 (047) IUFRO
Aktivnosti šumarstva i prerade drva SR Hrvatske u povodu XVIII. Svjetskog kongresa IUFRO     PDF    TXT 259
 
AKTUALNO
     
III knjiga Šumarske enciklopedije — svečanost predstavljanja     PDF    TXT 265
 
IZ ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA
     
Cvitić, M.
Prirodna obnova lužnjakovih sastojina u Spačvanskom bazenu     PDF    TXT 273
 
PORTRETI
     
Klepac, D.
U povodu 80-godišnjice rođenja Prof. dra REINHARDA SCHOBERA     PDF    TXT 276
 
ODJECI IUFRO KONGRESA
     
Kalafadžić, Z.
Indijanci i čovjekov okoliš     PDF    TXT 277
 
IZ INOZEMSTVA
     
Klepac, D.
Internacionalni centar za postdiplomske poljoprivredne studije u Parizu     PDF    TXT 280
Piškorić, O.
O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj     PDF    TXT 283
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Oskar Piškorić
Glasnik za šumske pokuse (Posebno izdanje 2 Zagreb, 1986.)     PDF    TXT 284
Piškorić, O.
SPAČVA 30, (1956/1986.)     PDF    TXT 286
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Mikloš, I.
BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL DE ECOLOGIA, br. 30, Madrid, 1986.     PDF    TXT 287
 
IZ SAVEZA I DRUŠTAVA ITŠDI HRVATSKE
     
Zapisnik 92. Skupštine društava ITŠDI Hrvatske održane 7. svibnja 1987. g. u Umagu     PDF    TXT 290
Zapisnik 11. sjednice PREDSJEDNIŠTVA Saveza DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 302
ZAKLJUČCI 92. skupštine SAVEZA DITŠDI Hrvatske     PDF    TXT 304
 
IN MEMORIAM
     
Prof. dr. Ivan SPAIĆ     PDF    TXT 306

                UNDER CONSTRUCTION