broj: 9-10/1986        pdf (11,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198609 and arb=1 order by id

 
PRETHODNA PRIOPĆENJA
     
Segedi, N. UDK 630*181 l 582 61 (497 13) Fagus sylv. L.
Prilog poznavanju rasprostranjenja bukve (Fagus sylvatica L.) u šumama Spačve     PDF    TXT 413
Ranogajec, B.
Utjecaj radnog staža u šumarstvu na radnu uspješnost proizvodnih radnika     PDF    TXT 429
 
IZ SVIJETA
     
Iz šumarstva Austrije     PDF    TXT 434
 
IZLAGANJE SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Gračan, J. UDK 630*061 6/7 »311«
Razvoj šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF    TXT 435
Harapin, M. UDK 630*061 6 7 »31«
40 godina znanstvenog rada Šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF    TXT 447
 
ZNANSTVENI IZVJEŠTAJ
     
Dimitrov, T i Jurčec, V. UDK 630*431 l »45« (498 13)
Izvanredne meteorološke prilike i šumski požari na Jadranu u 1985. godini.     PDF    TXT 453
 
OBLJETNICE - IZ PROŠLOSTI
     
I. U.
Proslava 40 godina rada Šumarskog instituta Jastrebarsko     PDF    TXT 467
 
IZ SVIJETA
     
Iz šumarstva Njemačke i Kanade     PDF    TXT 469
 
SUSRETI
     
Mikloš, I.
Ekskurzija katalonskih šumovlasnika kroz Jugoslaviju     PDF    TXT 470
 
IZ SVIJETA
     
Piškorić, O.
O šumarstvu Novog Zelanda     PDF    TXT 472
Piškorić, Oskar
Iz šumarstva Francuske: Da li će kuća od drva biti izlaz...     PDF    TXT 473
U nekoliko redaka     PDF    TXT 474
U nekoliko redaka     PDF    TXT 474
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO (1945—1985)     PDF    TXT 475
Piškorić, O.
Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878—1918 i tri druga rada BRANISLAVA BEGOVIĆA     PDF    TXT 476
 
KNJIGE I ČASOPISI b) časopisi
     
Mikloš, I.
PRIRODA, br 1—10 šk god 1985/86     PDF    TXT 478
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estancional central de Ecologia, br 27 i br 28     PDF    TXT 479
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Tomek, R.
Proslava 30 godina rada Šumarskog društva u Koprivnici     PDF    TXT 482
Vilček, E.
Članovi Šumarskog društva Zagreb u industriji »BILOKALNIK« i u šumi REPAŠ     PDF    TXT 492
 
RAZNO
     
Piškorić, O.
Knjiga pjesama Antuna VRGOČA »Opekline samoće«     PDF    TXT 496
 
IN MEMORIAM
     
Tomek, R.
Vinko ŠKORJANEC, dipl. inž.     PDF    TXT 497
Frković, A.
Vladimir HILAK, dipl. inž.     PDF    TXT 498
M. M.
Mirko PAVIĆ, dipl. inž.     PDF    TXT 500

                UNDER CONSTRUCTION