broj: 7-8/1986        pdf (18,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198607 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANAK
     
Prpić, B.
Naši jubileji u svjetlu XVIII IUFRO Kongresa     PDF    TXT     HR 273
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Prpić, B. UDK 630* 581 (497 13) »31«
Ekologija šuma, razvoj i primjena     PDF    TXT 279
Komlenović, N. UDK 630* 581 l + 581 13 (497 13) »31«
Fiziologija i ishrana šumskog drveća te ekofiziologija     PDF    TXT 283
Krstinić, A. UDK 630*581 6 + 581 16 (497 13) »31«
Historijat i sadašnje stanje razvoja šumarske botanike, dendrologije i genetike sa oplemenjivanjem šumskog drveća     PDF    TXT 303
Matić, S. UDK 630*2 (497 13) »31«
Sadašnje stanje i povijest razvoja uzgajanje šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske     PDF    TXT 307
Androić, M. UDK 630*4 (497 13) »31«
Razvoj i sadašnje stanje zaštite šuma     PDF    TXT 313
Pranjić, A. UDK 630*95 + 630*5 (497/13) «31«
Uređenje i izmjera šuma     PDF    TXT 319
Bojanin, S. UDK 630*8 (497 13) »31«
Stanje i razvoj iskorišćivanja šuma u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 323
Ivančević, V. i Piškorić, O. UDK 630*233 (497 13) »31« (Kras)
Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas     PDF    TXT 333
Frković, A. UDK 631 9 (497 13) »31«
Lovstvo     PDF    TXT 349
Piškorić, O. UDK 630* (091) (497 13)
Pogled u prošlost šumarstva Hrvatske     PDF    TXT 363

                UNDER CONSTRUCTION