broj: 9-10/1985        pdf (17,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198509 and arb=1 order by id

 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kalmeta, R. UDK (800.6:801.314).001
Nazivi »krš« i »kras« u hrvatskoj znanosti     PDF    TXT 411
Golubović, U. UDK (630*451.2:231.9).001
Istraživanja novčanih veličina šteta od divljači u mješovitim sastojinama hrasta lužnjaka i poljskog jasena     PDF    TXT 419
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Oštećivanje šuma u Poljskoj od zračnih polutanata     PDF    TXT 428
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B. UDK 630*425
O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije     PDF    TXT 429
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Iz šumarstva azijskih zemalja     PDF    TXT 448
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Kolić, M. UDK 630*95:712
Izrada programa za gospodarenje šumama posebne namjene     PDF    TXT 449
 
RAZNO
     
Iz Šumarskog lista 1946:     PDF    TXT 454
 
PREGLEDNI ČLANAK
     
Kaić, M. UDK 547.8
Lipidi     PDF    TXT 455
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dizdarević, A. i Berberović, H. UDK 630*822
Namjenska prerada tanke hrastove oblovine     PDF    TXT 465
Frković, A. UDK 639.1:598.2 (Tetrao urogallus)
Ocjenjivanje trofeja tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus)     PDF    TXT 473
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Šumski požari i kako ih spriječiti     PDF    TXT 482
 
PORTRETI
     
Bertović, S.
DR JOSIAN BRAUN-BLANQUET     PDF    TXT 483
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Gračan, J.
IX Svjetski šumarski kongres, Mexico 29.06.—10.07.1985.     PDF    TXT 493
Gračan, J.
Sastanak IUFRO radnih grupa S.02.05 i S.02.11     PDF    TXT 503
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
Eduard Pruša: Die böhmischen und mährischen Urälder — Ihre Struktur und Oekologie     PDF    TXT 507
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Ržehak, V.
Skup Federacije za zaštitu nacionalnih parkova i parkova prirode     PDF    TXT 510
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Glavaš, M.
Prof. dr JOSIP KIŠPATIĆ: Opća fitopatologija     PDF    TXT 513
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
Allgemeine Forstzeitung, br. 6. — lipanj 1985., Svezak namjenjen Godini šume.     PDF    TXT 513
Piškorić, O.
L´Italia forestale e montane, br. 1. — siječanj/veljača 1985.     PDF    TXT 517
Piškorić, O.
Forest Ecosystems in Industrial Regions     PDF    TXT 518
 
IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI
     
Špoljarić, V.
Životni put jedne generacije — diplomanata Šum. fakulteta u Zagrebu 1935 godine     PDF    TXT 519
Tonković, D.
Šumarski veterani Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine u posjetu Vinkovcima.     PDF    TXT 528
Bauer, A.
Treća izložba slika Karla Posavca u Šumarskom domu u Zagrebu     PDF    TXT 534

                UNDER CONSTRUCTION