broj: 7-8/1985        pdf (14,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198507 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Krnjak, T.
Analiza dosadašnjeg razvoja i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa u razdoblju od 1986. do 1990. godine     PDF    TXT 295
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Vozilo NORCAR 480     PDF    TXT 310
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Kraljić, B. UDK 630*68
Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti     PDF    TXT 311
Biškup, J. UDK 630*001
Eksterno informiranje u šumarstvu SR Hrvatske     PDF    TXT 317
Kaić, M. UDK 664.3:630*892.72
Prehrambenotehnološke osobine sjemenki oraha (Juglans nigra L.), crnog oraha (J. nigra L.) i pinije (Pinus pinea L.)     PDF    TXT 325
 
IZLAGANJA SA ZNANSTVENIH SKUPOVA
     
Rauš, Đ. UDK 630*004 (497.43 Slavonija, Baranja)
Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje     PDF    TXT 329
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Stablo lipe s spljoštenim granama.     PDF    TXT 340
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na priobalnom i otočnom području SR Hrvatske tijekom 1984. godine     PDF    TXT 341
Kauzlarić, K. UDK 502.7:628.53
Štetno djelovanje zagađujućih tvari na šume s posebnim osvrtom na TE Plomin     PDF    TXT 363
 
IUFRO
     
Orlić, S.
Seminar za pripremu ekskurzije (Delnice 13—14.06.1985)     PDF    TXT 373
 
GRAĐA ZA POVIJEST ŠUMARSTVA
     
Drndelić, M.
Kronika šumarije Draganac za 1938/39. godinu.     PDF    TXT 376
 
PRENIJETO
     
Devizni prihod od lovstva u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 384
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Piškorić, O.
Iz šumarstva Francuske     PDF    TXT 385
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
J.P.Š. CENTAR: Razvoj šumske proizvodnje Jugoslavije i zadaci Centra do 2000. godine     PDF    TXT 388
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA, br. 1—3/XXXIX     PDF    TXT 390
Piškorić, O.
Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske     PDF    TXT 391
 
SLIKE IZVAN TEKSTA
     
Drago Grbić — šampion Evrope u natjecanju sjekača     PDF    TXT 392
 
IZ SAVEZA DRUŠTAVA ITŠDI
     
STATUT SAVEZA društava inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske     PDF    TXT 393
ZAPISNIK 5. sjednice Predsjedništva SDITŠDI Hrvatske, održane 28.05.1985.     PDF    TXT 404

                UNDER CONSTRUCTION