broj: 3-4/1985        pdf (14,5 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198503 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Tomanić, S.
Svečanost u čast veterana šumarstva i prerade drva, profesora Šumarskog fakulteta u Zagrebu     PDF    TXT 103
 
PORTRETI
     
Prpić, B.
Prof. dr MILAN ANDROIĆ     PDF    TXT 107
Bojanin, S.
Prof. dr ROKO BENIĆ.     PDF    TXT 109
Prpić, B.
Prof. dr STJEPAN BERTOVIĆ     PDF    TXT 111
Tomanić, S.
Prof. dr BRANKO KRALJIĆ.     PDF    TXT 113
Biffl, M.
Prof. dr IVO OPAČIĆ     PDF    TXT 115
Tomanić, S.
Prof. ĐURO HAMM, dipl. inž     PDF    TXT 117
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Sabadi, R. UDK 630*68
Prilog idejama za sprovođenje Zakona o šumama u SR Hrvatskoj     PDF    TXT 119
Sabadi, R. UDK 630*68
Funkcionalna organizacija šumarstva: da ili ne?     PDF    TXT 125
Bojanin, S. UDK 630*375.418
Komparacija prijevoza trupaca pomoću kamiona i kamiona s prikolicom     PDF    TXT 137
 
RAZNO
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 152
 
STRUČNI ČLANCI
     
Glavaš, M. UDK 630*892.71 (Juniperus communis)
Koristi od obične borovice (Juniperus communis)     PDF    TXT 153
 
IUFRO
     
SAVEZNA KONFERENCIJA SSRNJ: Suglasnost za održavanje XVIII IUFRO kongresa 1986. u Jugoslaviji     PDF    TXT 160
SAVEZNO IZVRSNO VIJEĆE: Pokroviteljstvo za XVIII IUFRO kongres 1986. u Jugoslaviji     PDF    TXT 161
ODLUKA o organizaciji IUFRO kongresa 1986     PDF    TXT 162
DRUŠTVENI DOGOVOR o zajedničkim aktivnostima za pripremu XVIII kongresa 1986.     PDF    TXT 164
 
PORTRETI
     
Piškorić, O.
PROKOP AGJIĆ, osnivač lugarske škole u Topuskom     PDF    TXT 169
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Frković, A.
Za unapređenje lovstva (Uz skupštinu Lovačkog saveza Hrvatske)     PDF    TXT 175
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Hruška, B.
Šumarstvo Grčke i drugo     PDF    TXT 184
 
PRENIJETO
     
Doprinos Imovnih općina za općedruštvene potrebe.     PDF    TXT 188
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
ACTA HISTORICO-OEKONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 10     PDF    TXT 189
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Hanzl, D.
Centralblatt für das gesamte Forstwesen — Svezak o stogodišnjici tog lista.     PDF    TXT 198
Piškorić, O.
Šumarski razgovori preko Rajne (posebni broj »Revue forestiere française« u 1984. godini)     PDF    TXT 203

                UNDER CONSTRUCTION