broj: 9-10/1984        pdf (13,0 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mayer, B. i Komlenović, N. UDK 630*237.2,001/2 (Pinus strobus)
Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog borovca     PDF    TXT 383
Matić, S. UDK 630*231 : 630*18.001/2
Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma     PDF    TXT 391
Križanec, R. UDK 630*525.5 : 630*221
Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama     PDF    TXT 399
Golubović, U. UDK 630* 641 : 630* 44.001/2
Istraživanja ekonomskih posljedica truljenja i bonificiranja bjelike pri sušenju hrasta lužnjaka (Qu. robur L.) u šumama SR Hrvatske     PDF    TXT 413
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. i Jurčec, V. UDK 630*431 (497.13 Primorje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara na području priobalnog krša tijekom 1983. godine     PDF    TXT 427
 
RAZNO
     
OGLAS za knjigu ACTA historico, oeconomica Iugoslaviae, Vol. 10     PDF    TXT 446
 
AKTUALNO
     
Starčević, T.
Provođenje Zakona o šumama za šume na kojima postoji pravo vlasništva     PDF    TXT 447
 
OSVRTI
     
Bedžula, D.
Među nama i oko nas (2)     PDF    TXT 450
 
IZ ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
Bedžula, D.
Uvođenje motornih pila na području Šumskog gospodarstva »HRAST« Vinkovci od 1961. do 1963. godine     PDF    TXT 451
 
IUFRO
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje«, IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF    TXT 455
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Klepac, D.
Simpozij radne grupe »Uređivanje šuma i gospodarenje« IUFRO, Nancy (Francuska) od 7. do 12. V 1984.     PDF    TXT 455
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84.     PDF    TXT 456
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Piškorić, O.
Simpozij EKOFILM ´84     PDF    TXT 456
 
IZ ŠUMARSTVA SVIJETA
     
Mikloš, I.
Bilješke s Cipra     PDF    TXT 457
Piškorić, O.
Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji     PDF    TXT 471
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, br. 20 (1980) i br. 21 (1983).     PDF    TXT 474
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO, br. 5—6/1983     PDF    TXT 478
Piškorić, O.
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU KOSOVA     PDF    TXT 479

                UNDER CONSTRUCTION