broj: 5-6/1984        pdf (15,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198405 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Horvatinović, S.
Uloga i zadaci Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije od 88. do 90. skupštine.     PDF    TXT 199
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Orlić, S. UDK 630*236 : 630*561.1 : 630*174.7 (Pinus silvestris L.)
Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različite starosti (II)     PDF    TXT 209
Križanec, R. UDK 630* 95 : 630* 56 (Abies alba Mill.)
Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama prostorne podjele     PDF    TXT 213
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Rauš, Đ. UDK 630*187 (497.13)
Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka     PDF    TXT 225
Androić, M. i Harapin, M. UDK 630*187 (497.13)
Neki najvažniji štetnici šimšira (Buxus sempervirens L.)     PDF    TXT 239
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA     PDF    TXT 244
Piškorić, O.
HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi     PDF    TXT 249
Lukić, N.
ZÖHRER F.: Forstinventur. Ein Leitfaden für Studium und Praxis     PDF    TXT 251
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estancion central de Ecologia, br. 21.     PDF    TXT 252
Mikloš, I.
BOLETIN de la Estanoion central de Ecologia, br. 22.     PDF    TXT 254
Hruška, B.
RADOVI Instituta za istraživanja u šumskom gospodarstvu i lovstvu — Jilovište-Strnadi, br. 60     PDF    TXT 256
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 89. redovne SKUPŠTINE SITŠDIH održane 9. V 1984.     PDF    TXT 259
PRINOVE DRUŠTVENE KNJIŽNICE     PDF    TXT 282
ZAPISNIK 3. sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH održane 23. II 1984.     PDF    TXT 283
ZAPISNIK Prve, konstatirajuće sjednice PREDSJEDNIŠTVA SITŠDIH izabranog na 89. redovnoj skupštini, održane 9. V 1984.     PDF    TXT 296
ZAPISNIK 10. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITSDJH održane 1. II 1984.     PDF    TXT 296
ZAPISNIK 11. sjednice IZVRŠNOG ODBORA SITŠDIH održane 24. IV 1984.     PDF    TXT 300
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O.
ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 305
Piškorić, O.
Bili su studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu (A. KRIVEC, B. KORBER i S. RAJIĆ)     PDF    TXT 306
Piškorić, O.
inž. ALOJZ ŠTANCAR     PDF    TXT 308

                UNDER CONSTRUCTION