broj: 11-12/1982        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
1. UVODNIK
     
Tomašegović, Z.
Uz osamdesetu godišnjicu života Prof. dr Nikole Neidhardta     PDF    TXT 435
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić, M. UDK: 630*.4 »312« (497/13)
Aktualna problematika zaštite šuma u nas     PDF    TXT 441
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Kraljić, B. UDK: 331.214.7 : 630* (4971l). 001/2
Utvrđivanje i raspodjela osobnih dohodaka na osnovu minulog rada u šumarstvu prema Zakonu o proširenoj reprodukciji i minulom radu     PDF    TXT 453
 
RAZNO
     
Brkić, D., Barbalić, Lj. UDK: 631.543 : 633.88 : 581.5
Rezultati istraživanja o prilagođavanju nekih vrsta ljekovitih biljaka na promijenjene ekološke uvjete     PDF    TXT 463
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac, D. UDK: 630.95 »71« (497/13)
Evolucija uređivanja šuma na visokom kršu     PDF    TXT 471
 
IUFRO
     
Tomanić, S.
Pripreme za XVIII svjetski kongres IUFRO 1986.     PDF    TXT 477
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Heski, T.
Sadnja u zasjek ekonomičnija je od sadnje u jamice     PDF    TXT 485
Piškorić, O.
Avioni gase šumske požare na Kraškom području     PDF    TXT 486
 
ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
     
Lukić, N.
Sastanak Sekcije za uređivanje šuma Zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade drveta.     PDF    TXT 489
Mikloš, I.
II Kongres o zaštiti bilja Jugoslavije     PDF    TXT 490
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Hruška, B.
ZNANSTVENI RADOVI Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva Zvolen br. 29. i 30/1979. te br. 31. i 33/1981.     PDF    TXT 505
Hruška, B.
RADOVI Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi br. 59/1981.     PDF    TXT 512
Piškorić, O.
LESNOJE HOZJAJSTVO, br. 1—12/1983.     PDF    TXT 514
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Dr DUŠAN VUČKOVIĆ, naučni savjetnik, prigodom 70-godišnjice života     PDF    TXT 517
Oskar Piškorić
DAVID KABALIN, dipl. inž. šum. — umirovljen     pdf    TXT 519
Prpić, B.
VICE IVANČEVIĆ — magistar šumarstva     PDF    TXT 521

                UNDER CONSTRUCTION