broj: 7-8/1980        pdf (14,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198007 and arb=1 order by id

 
RAZNO
     
Majer, D. UDK 632.02 + 333.7 + 379 »31« (497.13) Medvednica
Šume Medvednice kao rekreacijsko područje grada Zagreba     PDF    TXT 299
 
EKOLOGIJA/FITOCENOLOGIJA
     
Gogoski, N. UDK 581.9 (210.5). (497.17) Abies alba Mill.
Prirodna nalazišta jele (Abies alba Mill.) na planini Jablanici u Makedoniji     PDF    TXT 339
 
PRENIJETO
     
Objavljeno je u Šumarskom listu.     PDF    TXT 344
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Knebl, F.
Čovjek i priroda     PDF    TXT 345
 
ŠUMSKA GOSPODARSTVA
     
Piškorić, O.
Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«     PDF    TXT 363
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Piškorić, O.
Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«     PDF    TXT 363
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Kalinić, M.
Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji u Zagrebu     PDF    TXT 366
 
RAZNO
     
Hribljan, V.
S puta po Argentini i Venezueli     PDF    TXT 368
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Piškorić, O.
Park prirode »MEDVEDNICA« — studija zaštite prirode .     PDF    TXT 375
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Lesnicka Pracé, 58 (1979. god.)     PDF    TXT 379
Piškorić, O.
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, Heft 3/4, 1980.     PDF    TXT 386

                UNDER CONSTRUCTION