broj: 4-6/1979        pdf (19,7 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Kišpatić, J., Glavaš, M., Cvjetković, B. UDK 634.04:576.88:582.28 (487/13)
Opasna bolest čempresa u Dalmaciji     PDF    TXT 131
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 138
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Mikloš, I. UDK 634.04:595.782
Mogućnosti kratkoročnog prognoziranja pojave jasenove pipe (Stereonychus fraxini Deg.) u nizinskim šumama hrasta lužnjaka     PDF    TXT 139
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Golubović, B. UDK 634.06
Efikasnost i ciljevi gospodarenja u šumskom gospodarstvu     PDF    TXT 145
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
Lipovšek, M. UDK 634.058.1 (497.1)
Problematika proizvodnje šumskog sjemena u SFRJ     PDF    TXT 151
 
LOVSTVO
     
Kaić, M. i Markić, S. UDK 639.121:636.085.2 (Castanea sativa — Aesculus sp.)
Dodatna prehrana divljači kestenom     PDF    TXT 177
 
STRUČNI SKUPOVI I SAVJETOVANJA
     
Ostojić, Ž.
Rad VIII svjetskog šumarskog kongresa održanog u Džakarti krajem oktobra 1978. godine     PDF    TXT 181
Kornjača, V.
»Kombinat Belišće« kao činilac privrednog razvoja 193 Lipovšek, M.: Savezno savjetovanje o šumskom sjemenarstvu . .     PDF    TXT 188
Komlenović, N.
Propadanje šume zbog prekomjernog onečišćenja zraka .     PDF    TXT 197
Benić, R.
Internacionalni simpozij o mehanizaciji iskorišćivanja šuma     PDF    TXT 201
Komlenović, N.
Šumarstvo i energija     PDF    TXT 205
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
Nurković, S.
Šumarstvo i njegovo mjesto u privrednoj strukturi Rožaja     PDF    TXT 208
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Piškorić, O.
IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka     PDF    TXT 220
Piškorić, O.
BOGDAN DERETA: Motorne pile.     PDF    TXT 221
Piškorić, O.
DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977     PDF    TXT 222
Orlić, S.
Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.     PDF    TXT 223
 
PRIJEVODI
     
Marinković, B.
BAULE — FRICKER: Đubrenje šumskog drveća     PDF    TXT 224
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Mikloš, I.
Boletin de la Estacion central de Ecologia., br. 11/1977     PDF    TXT 226
Hruška, B.
Prâce Vyskumného ustavu lesniho hospodarstvi a myslivosti, br. 49/1976.     PDF    TXT 227
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Antoljak, R.
Plenum Saveza IT ŠDI Hrvatske održan 15. svibnja 1979.     PDF    TXT 230
Antoljak, R.
Društveno veće Saveza IT ŠDI Hrvatske, održano 28.XII 1978     PDF    TXT 250
Vanjković, S.
Šumarski četvrtak (tekst i note pjesme)     PDF    TXT 253
Strineka, M.
Ekskurzija članova Šumarskog društva Zagreb u Varaždin     PDF    TXT 255
Strineka, M.
»877« Šumarski četvrtak u robnoj kući UPIN-a . . .     PDF    TXT 256
Zapisnik 9. sjednice U.O. SITŠDH održane 30. siječnja 1979.     PDF    TXT 259
Zapisnik 10. sjednice U. O. SITŠDIH održane 28. ožujka 1979.     PDF    TXT 262
 
IN MEMORIAM
     
Frković, A.
RENE SUŠANJ     PDF    TXT 266
Hren, D.
PETAR MILIĆ     PDF    TXT 267

                UNDER CONSTRUCTION