broj: 1-3/1979        pdf (19,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNICI
     
Komlenović, N.
Edvard Kardelj — velikan naše epohe     PDF    TXT 3
 
STOTA GODIŠNJICA OSNIVANJA I RADA NADZORNIŠTVA ZA POŠUMLJENJE PRIMORSKOG KRASA
     
Prpić, B. UDK 634.0.914:634.0.902 (497.13)
Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju     PDF    TXT 7
Tomašević, A. UDK 634.0.914:634.925.14 (497.13)
Na pragu drugog stoljeća rada na pošumljavanju i melioraciji krša     PDF    TXT 11
Krnjak, T. UDK 634.0.008 (497.13)
Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima kraškog područja u svjetlu primjene Zakona o šumama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj     PDF    TXT 25
Prgin, D. UDK 634.0.008 (497.13)
Osnivanje i zadaci Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju     PDF    TXT 29
Ivančević, V. UDK 634.0.930.24 »1878/1978« (497.13)
Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa     PDF    TXT 31
Skorup, V. UDK 634.0.338.6.339.2/.3930.24 »1960/1978« (497.13)
Šumsko gospodarstvo Senj od osnivanja do danas     PDF    TXT 47
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Bertović, S. UDK 502.7.001:58.006 (497.13)
Velebitski botanički vrt i rezervat     PDF    TXT 65
Bertović, S. UDK 551.50.002:(234.422.1)
Uloga meteorološke stanice »Zavižan« u istraživanju i zaštiti prirode Velebita     PDF    TXT 71
 
RAZNO
     
OBAVIJESTI     PDF    TXT 76
 
OSVRTI
     
Vanjković, S.
Osvrt na zaključke Savjetovanja održanih 1958. godine u Splitu i 1976. godine u Zadru.     PDF    TXT 77
Piškorić, O.
Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.     PDF    TXT 83
Jedlowski, D. i Piškorić, O.
Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.     PDF    TXT 89
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik Plenuma SITŠDIH održanog u studenome 1978. godine u Senju     PDF    TXT 116
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF    TXT 127
Zapisnik 8. sjednice U.O. SITŠDIH održane 10. listopada 1978. godine     PDF    TXT 127

                UNDER CONSTRUCTION