broj: 4-5/1978        pdf (14,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=197804 and arb=1 order by id

 
UZGAJANJE ŠUMA
     
N. Zekić UDK 634.0.44:634.0.414.12
Novi arboricid »KRENITE«     PDF    TXT 131
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski UDK 634.0.453.9:634.0.181.32
Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća     PDF    TXT 139
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Mikloš UDK 595.782
Jasenov štitasti moljac (Siphoninus phillyreae Haliday)     PDF    TXT 149
K. Dubravec i V. Gaži-Baskova UDK 634.0.181.42:634.0.156.5:634.0.451.2
Promjene vegetacije, izazvane utjecajem divljači     PDF    TXT 155
 
SAVJETOVANJE O ULOZI ŠUME I ŠUMSKE VEGETACIJE U ZAŠTITI ČOVJEKOVE OKOLINE
     
D. Raguž
Stanje i uloga divljači u zaštiti čovjekova okoliša ekosistema krša .     PDF    TXT 159
 
ODJECI I OSVRTI
     
J. Šafar
Kvalifikacije stručnjaka za doznaku stabala za uzgojne sječe u prebornim šumama     PDF    TXT 166
 
IZ DRUGIH REPUBLIKA
     
S. Vučijak
Efikasnost poslovanja u šumarstvu BiH     PDF    TXT 169
R. Čomić
Organizaciono-ekonomske karakteristike lovišta »Treskavica« Trnovo     PDF    TXT 172
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Z. Mihelčić
Republički seminar šumara Slovenije iz uzgajanja šuma     PDF    TXT 175
R. Ćurić
Savjetovanje o ulozi i značaju hidrometeorologije u proizvodnji hrane i sirovina.     PDF    TXT 177
 
IZ STRANOG ŠUMARSTVA
     
O. Žunko
Španija i šumski požari     PDF    TXT 182
O. Piškorić
Rezultati pojačane zaštite šuma od požara na Korzici     PDF    TXT 187
I. Mikloš
170. godišnjica šumarskog visokog školstva u Čehoslovačkoj i 25. godišnjica Visoke šumarske i drvarske škole u Zvolenu     PDF    TXT 188
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
O. Piškorić
GLASNIK za šumske pokuse ŠF u Zagrebu, knj. 19.     PDF    TXT 190
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. Frančišković
PIUSSI, P.: Un inventario forestale del XVIII secolo per i boschi costieri dell´alto Adriatico     PDF    TXT 192
J. Kišpatić
LEIBUNDGUT, H.: Wirkungen des Waldesauf die Umwelt des Menschen     PDF    TXT 193
I. Bajin
TOTH, B. es miunkatarsai: Szikesek fasitasa     PDF    TXT 194
I. Mikloš
BOLETIN de la Estacion central de Ecologia, 1976. br. 10.     PDF    TXT 194
Z. Kalafadžić
ALLGEMEINE FORST- UND JAGDZEITUNG, 1976, 1977.     PDF    TXT 196
Z. Kalafadžić
CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1976.     PDF    TXT 197
Z. Kalafadžić
FORSTARCHIV, 1976, 1977.     PDF    TXT 198
Z. Kalafadžić
FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT, 1976, 1977.     PDF    TXT 199
Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT für Forstwesen, 1976, 1977.     PDF    TXT 200
B. Hruška
LESNICKA PRACE, 1976, 1977.     PDF    TXT 202
 
VIJESTI I OBAVIJESTI
     
Drugi KONGRES EKOLOGA Jugoslavije 1979. godine     PDF    TXT 215

                UNDER CONSTRUCTION